คำพ้องความหมายของคำว่า "Interesting" น่าสนใจ มีอะไรบ้าง?

interesting คำพ้อง

หลายคนอาจได้ยินหรือใช้คำว่า Interesting หรือที่แปลว่าน่าสนใจอยู่บ่อยครั้ง คุณเคยสงสัยไหมว่ามีคำศัพท์ภาษาอังกฤษใดอื่นบ้างที่สามารถนำไปใช้แทนคำว่า Interesting เพื่อให้ประโยคของคุณฟังดูน่าสนใจมากขึ้น เพื่อไม่ให้ซ้ำซากจำเจจนกลายเป็นน่าเบื่อไป ในบทความนี้เราได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณสามารรถนำไปใช้แทนคำว่า Interesting ได้มาฝากกันถึง 5 คำด้วยกัน แต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำพ้องความหมายกันสักนิดก่อนดีกว่า 

คำพ้องความหมาย (Synonyms) คืออะไร?

คำพ้องความหมาย (Synonyms) คือคำสองคำหรือมากกว่าในภาษาใดภาษาหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน แต่เขียนหรือสะกดคำต่างกัน

คำพ้องความหมายมีความสำคัญอย่างไรบ้าง?

การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นคำพ้องควาหมายหรือ synonym นั้นสำคัญมาก เพราะจะทำให้คุณเวลาที่คุณอ่านหนังสือภาษาอังกฤษหรือสนทนาภาษาอังกฤษนั้นอย่างเข้าใจได้มากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถนำคำศัพท์เหล่านั้นมาใช้ได้อย่างหลากหลาย 

เพื่อการสร้างประโยคจากการใช้คำใหม่ ๆที่มีความหมายเดียวกันได้มากขึ้น ใช้งานภาษาได้สวยงามและมีความเป็นธรรมชาติอย่างเจ้าของภาษามากขึ้น การสะสมคลังคำศัพท์ที่เป็นคำพ้องความหมายเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการของการเรียนภาษาเพื่อนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ใช้งานภาษาได้สวยงามและมีความเป็นธรรมชาติอย่างเจ้าของภาษามากขึ้น

ตัวอย่างคำพ้องความหมาย Interesting

Fascinating = น่าหลงใหล, น่าสนใจ

He gave a fascinating presentation on the results of the new workflow. We should adopt this process across the organization.

เขานำเสนอเกี่ยวกับผลลัพธ์ของระบบการทำงานแบบใหม่ได้อย่างน่าสนใจ เราควรนำกระบวนการนี้ไปปรับใช้ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร

Compelling = จับใจ, น่าสนใจ

Salespeople must be able to give compelling reasons why their products fit the clients’ needs.

พนักงานขายต้องสามารถให้เหตุผลที่จับใจว่าทำไมสินค้าของพวกเขาถึงตรงตามความต้องการของลูกค้า

I am not sure why I followed his lead. There is something compelling about how he speaks.

ฉันไม่แน่ใจว่าทำไมฉันรู้สึกคล้อยตาม แต่สิ่งที่เขาพูดมันน่าสนใจมาก

Thought-provoking = กระตุ้นความคิดหรือสิ่งที่สนใจ

After hearing the thought-provoking speech, I plan to quit smoking.

หลังจากที่ได้ยินการกล่าวสุนทรพจน์ที่น่าสนใจ ฉันตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่

Reading makes you smarter because many ideas in the books are thought-provoking.

การอ่านทำให้คุณฉลาดมากขึ้นเพราะความคิดจากหลายๆด้านในหนังสือนั้นน่าสนใจและช่วยกระตุ้นความคิดของคุณ

Captivating = ที่มีเสน่ห์, น่าสนใจ

She has such a captivating smile that everyone had to look at her when she entered the room. 

เธอมีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ จนทุกคนที่เข้ามาในห้องต้องมองมาที่เธอ

Lauren’s voice is so captivating that she was hired to be a voice actress.

เสียงของลอเรนน่าสนใจมากและมีเสน่ห์มาก จนเธอได้ถูกจ้างให้เป็นนักพากย์

Intriguing = น่าทึ่ง, น่าสนใจ

These statistics about the effect of light on productivity are very intriguing. We should read more about the topic.

สถิติเหล่านี้ที่เกี่ยวกับผลกระทบของแสงที่มีต่อผลผลิตเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เราควรอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้

His story about how he started his business is so intriguing. I want to ask him more questions!

เรื่องราวเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจของเขาน่าสนใจมาก ฉันต้องการที่จะถามคำถามกับเขาอีก

แจกฟรีหนังสือคำศัพท์

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง

ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา