ดาวน์โหลด
E-books ฟรี!

Business Vocabulary

100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่สำคัญ พร้อมคำแปลภาษาไทย ที่ช่วยให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้น

250 Common Words

250 คำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุด พร้อมคำแปลภาษาไทย และตัวอย่างประโยค เข้าใจง่าย ใช้ได้เลย

12 Business Emails

12 อีเมลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ทั้งการสั่งซื้อ การสอบถาม การเชิญชวน การร้องเรียน เป็นต้น

ยินดีต้อนรับสู่ TOP5 English

รับสิทธิ์ วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!

หรือ สนใจสมัครเรียน

เพียง 1 นาที

กรุณากรอกข้อมูลการติดต่อ
เพื่อให้ทีมงานติดต่อนัดหมาย
ทดสอบวัดระดับ ฟรี!