Relative Pronoun คืออะไร มีอะไรบ้างและใช้แตกต่างกันยังไง

Relative clauses vs. Relative Pronouns

หลายคนอาจสับสนว่า Relative Clause และ Relative Pronoun นั้นคือสิ่งเดียวกัน แต่ที่จริงแล้วสองสิ่งนี้จะมีความแตกต่างกัน ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Relative Clause และ Relative Pronoun ว่าสองสิ่งนี้นั้นใช้อย่างไรและแตกต่างกันอย่างไร 

สารบัญ

Relative Clause คืออะไร

Relative Clause คือประโยคย่อยที่ใช้ Relative pronoun เชื่อมระหว่างประโยคหลัก (main clause) และประโยคย่อย (subordinate clause) เพื่อให้ประโยคมีความสมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยประโยคย่อยนี้มักอยู่หลัง Relative pronoun

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ Relative Clause:

The man who is wearing a red shirt is my friend. (ผู้ชายคนที่สวมเสื้อสีแดงคือเพื่อนของฉัน)
The book that I bought yesterday is very interesting. (หนังสือที่ฉันซื้อเมื่อวานนี้น่าสนใจมาก)
The cat whose tail is black is sleeping on the sofa. (แมวที่หางมีสีดำกำลังหลับอยู่บนโซฟา)

หลักการใช้ Relative Clause

  1. หาประธานในประโยค เช่น The man, The book, The cat เป็นต้น
  2. เลือกใช้ Relative Pronoun ที่เหมาะสม เช่น who, whom, whose, that, หรือ which และนำไปใช้เชื่อมประโยค
  3. เขียนประโยคย่อย (Relative Clause) โดยนำ Relative Pronoun ที่เลือกไว้มาต่อท้ายประธานหลัก เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล

Relative Pronouns คืออะไร

Relative Pronoun คือคำสรรพนามที่ใช้ในประโยคย่อย (relative clause) เพื่อเชื่อมเนื้อหาระหว่างประโยคหลัก (main clause) และประโยคย่อย ให้ประโยคมีความสมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Relative Pronoun ประกอบด้วยคำว่า who, whom, whose, that และ which โดยมีการเลือกใช้คำตามความเหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการเชื่อมโยง

ตัวอย่าง Relative Pronoun ที่ใช้งานในประโยคได้แก่

1. Who – ใช้เพื่อเชื่อมประธานกับ Relative Clause ที่กล่าวถึงบุคคลโดยจะต้องทำหน้าที่เป็นประธานของกริยาที่ตามมาด้านหลัง เช่น

The man who is wearing a red shirt is my friend. (ผู้ชายคนที่สวมเสื้อสีแดงคือเพื่อนของฉัน)

2. Whom – ใช้เพื่อเชื่อมประธานกับ Relative Clause ที่กล่าวถึงบุคคลเพื่อขยายคำนามที่เป็นกรรมของคำกริยาที่ตามหลัง เช่น

The woman whom I met yesterday is a doctor. (ผู้หญิงคนที่ฉันพบเมื่อวานนี้เป็นแพทย์)

3. Whose – ใช้เพื่อเชื่อมประธานกับ Relative Clause ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของ เช่น

The man whose car is parked over there is my boss. (ผู้ชายคนที่รถยนต์ของเขาจอดตรงนั้นเป็นหัวหน้าของฉัน)

4. That – ใช้เพื่อเชื่อมประธานกับ Relative Clause ซึ่งสามารถใช้แทนคำนามได้ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เช่น

The book that I borrowed from the library is very interesting. (หนังสือที่ฉันยืมมาจากห้องสมุดน่าสนใจมาก)

5. Which – ใช้เพื่อเชื่อมประธานกับ Relative Clause  ซึ่งสามารถใช้แทนคำนามได้ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เช่นเดียวกับ That แต่จะมีความเป็นทางการมากกว่า  เช่น

The restaurant which we went to last night was very expensive. (ร้านอาหารที่เราไปเมื่อคืนนั้นราคาแพงมาก)

ขั้นตอนการใช้งาน Relative Clause และ Relative Pronoun ในประโยค

ตัวอย่างเช่น “The man is wearing a red shirt.” และ “The man is my friend.”

ขั้นตอนที่ 1: หาคำที่เป็นประธานในประโยค เช่น “The man” 

ขั้นตอนที่ 2: เลือก Relative Pronoun: who, whom, whose, that, หรือ which ที่จะใช้เชื่อมประธานกับ Relative Clause ที่ตามมา เช่น “Who”  

ขั้นตอนที่ 3: เขียน Relative Clause ที่ใช้ขยายหรืออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประธานในประโยค โดยเพิ่ม Relative Pronoun นั้นไปข้างหน้า Relative Clause เช่น “who is wearing a red shirt”

รวมเป็นประโยค: “The man who is wearing a red shirt is my friend.”

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ Relative Clause และ Relative Pronoun

  • The boy who is playing football is my brother. (ผู้ชายคนที่กำลังเล่นฟุตบอลคือพี่ชายของฉัน)
  • The teacher that teaches math is very strict. (ครูคนที่สอนคณิตศาสตร์เป็นคนเข้มงวดมาก)
  • The car which is parked in front of the house is mine. (รถยนต์คันที่จอดอยู่หน้าบ้านเป็นของฉัน)

ในการเรียนรู้ Relative Clause และ Relative Pronoun จะต้องอาศัยการฝึกฝนให้คล่องแคล่วและใช้ความจำว่าแต่ละคำนั้นใช้แตกต่างกันอย่างไร โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของเรามีคอร์สเรียนที่มีคุณภาพและผู้สอนที่เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์และชำนาญในการสอน โดยมีการเรียนการสอนที่เน้นตั้งแต่การปูพื้นฐาน หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไปจนถึงการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณ หากคุณต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณ อย่ารอช้า! มาเรียนกับเราได้แล้ววันนี้!เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณและต่อยอดความสำเร็จไปสู่อีกขั้น!

แจกฟรีหนังสือคำศัพท์

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง
ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา