Simple Present Tense คืออะไร ใช้ยังไง พร้อมแบบฝึกหัด

Grammar tenses

Simple Present Tense ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบัน โดยมันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในการพูดหรือเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป การใช้ Simple Present Tense เป็นสิ่งสำคัญหลักที่เราควรรู้เพื่อใช้ในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ชีวิตประจำวัน หรือการสอบ  ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Simple Present Tense ว่ามันคืออะไร การใช้มันอย่างไร และเมื่อไรควรใช้มัน พร้อมตัวอย่างประโยคและแบบฝึกหัด

Tense อื่นๆในกาลปัจุบัน (Present tense)
Present ประกอบด้วย 4 รูปแบบได้แก่ Present Simple, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense และ Present Perfect Continuous Tense คุณสามารถอ่านหลักการใช้งานได้เพียงคลิกหัวข้อด้านล่างนี้

สารบัญ

Simple Present Tense คืออะไร

กาลปัจจุบัน(Simple Present Tense) เป็นกาลที่ใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือสิ่งที่เป็นจริงอยู่ในขณะนี้ เช่น

I study English every day. ฉันเรียนภาษาอังกฤษทุกวัน

The sun rises in the east. พระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออก

การใช้ Simple Present Tense มี 3 กรณี คือ

1. การใช้เพื่ออธิบายความจริง หรือสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบัน

 • He works in a hospital. เขาทำงานในโรงพยาบาล
 • She loves to travel around the world. เธอรักการเดินทางไปทั่วโลก
 • They speak English fluently. พวกเขาพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่อง

2. การใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่เป็นนิสัยหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

 • She always takes a bath before going to bed. เธอเคยอาบน้ำก่อนนอนเสมอ
 • He rarely eats vegetables. เขาแทบจะไม่กินผัก
 • They frequently watch movies on the weekends. พวกเขามักจะดูหนังในวันสุดสัปดาห์บ่อยๆ

3. การใช้เพื่ออธิบายคำสั่งหรือคำเชิญ

 • Come here, please. มาที่นี่หน่อย
 • Don’t smoke in the building. อย่าสูบบุหรี่ในอาคาร

Present Simple Tense ในรูปแบบต่างๆ

1. Affirmative sentence ประโยคบอกเล่า:

โครงสร้างประโยค: Subject + Verb (infinitive) + Object/Complement/Adverb

ตัวอย่าง:

 • She reads books for pleasure. เธออ่านหนังสือเพื่อความเพลิดเพลิน
 • They go to the gym every day. พวกเขาไปยิมทุกวัน
 • We like to watch movies on the weekend. เราชอบดูหนังในวันหยุดสุดสัปดาห์

2. Negative sentence ประโยคปฏิเสธ:

โครงสร้างประโยค:

Subject + do/does + not +Verb (infinitive) + Object/Complement/Adverb

ตัวอย่าง:

 • She does not like spicy food. เธอไม่ชอบอาหารเผ็ด
 • They do not play video games in their free time. พวกเขาไม่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ในเวลาว่างของพวกเขา
 • We do not watch TV during dinner. เราไม่ดูทีวีขณะทานอาหารเย็น

3. Interrogative sentence ประโยคคำถาม:

โครงสร้างประโยค:

Do/Does + Subject + +Verb (infinitive) + Object/Complement/Adverb +?

ตัวอย่าง:

 • Does he drink coffee in the morning? เขาดื่มกาแฟตอนเช้าหรือไม่?
 • Do they study together every evening?. พวกเขาเรียนหนังสือด้วยทุกเย็นหรือไม่? 
 • Do you prefer tea or coffee?. คุณชอบชาหรือกาแฟ?

 

ในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์หรือมีเพียงคนเดียว เราจะใช้ คำกริยาช่วย “does” แทน “do”

แบบฝึกหัด​ Simple Present Tense พร้อมเฉลย

1. My sister ____________ (love) to read books.
My sister loves to read books.

2.They ____________ (play) basketball every weekend.
They play basketball every weekend.

3. He ____________ (study) English at the language school.
He studies English at the language school.

4. The sun ____________ (rise) in the east and ____________ (set) in the west.
The sun rises in the east and sets in the west.

5. I ____________ (eat) breakfast every morning.
I eat breakfast every morning.

6. She ____________ (work) as a nurse at the hospital.
She works as a nurse at the hospital.

7. We ____________ (like) to travel to new places.
We like to travel to new places.

8. The train ____________ (arrive) at the station at 9 o’clock.
The train arrives at the station at 9 o’clock.

9. He ____________ (drink) coffee in the morning.
He drinks coffee in the morning.

10. She ____________ (play) the guitar in her free time.
She plays the guitar in her free time.

การฝึกฝนการใช้ Simple Present Tense โดยการฝึกเขียนหรือแต่งประโยคอย่างจะช่วยให้เราชำนาญและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น หากคุณต้องการปรับปรุงทักษะในการใช้ Simple Present Tense คุณสามารถฝึกฝนโดยการอ่านหนังสือหรือเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ฟังเพลงภาษาอังกฤษ หรือแม้แต่การดูซีรีย์ภาษาอังกฤษก็สามารถช่วยปรับปรุงทักษะการใช้ภาษาของคุณได้

แจกฟรีหนังสือคำศัพท์

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง

ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา