Relative Pronoun คืออะไร มีอะไรบ้างและใช้แตกต่างกันยังไง

relative pronouns

ไวยากรณ์เป็นกฎและหลักการที่ระบุลำดับและการใช้คำศัพท์ ประโยค และส่วนประกอบอื่นๆ ของภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ไวยากรณ์จะช่วยให้คุณเข้าใจและใช้ประโยคอย่างถูกต้องตามหลักภาษา เช่น การใช้คำกริยาในเวลาที่ถูกต้อง การกำหนดชนิดของคำนาม และการสร้างประโยคที่มีความเป็นระเบียบทักษะในการใช้ไวยากรณ์อังกฤษที่แข็งแกร่งจะส่งผลดีต่อการสื่อสารทั้งในระดับส่วนตัวและสากล มันช่วยให้คุณสามารถเล่าเรื่องราว แสดงความคิดเห็น หรือแสดงความรู้สึกของคุณได้อย่างชัดเจน โดยไม่ก่อให้เกิดความสับสนหรือความเข้าใจผิดพลาด
ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Relative Pronouns ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในภาษาอังกฤษที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมคำนามหรือวลีที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากคุณต้องการเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษและอยากทราบวิธีใช้ Relative Pronouns อย่างถูกต้องcคุณมาถูกที่แล้ว!

สารบัญ

Relative Pronouns คืออะไร

Relative Pronoun เป็นคำที่ใช้เชื่อมคำหลักในประโยคกับ Relative Clause โดยมักจะมีคำว่า who, whom, whose, that, หรือ which นำหน้า Relative Clause เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคำหลักในประโยคกับข้อมูลเพิ่มเติมใน Relative Clause

Relative clauses ประกอบด้วย 2 ประเภทคือ

Restrictive (Defining)

Defining relative clause คือ relative clause ที่ระบุเจาะจงลงไปว่าหมายถึงใคร อันไหน ถ้าไม่ระบุเจาะจงจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ และไม่ได้ใช้เครื่องหมายจุลภาค(comma)เพื่อเว้นวรรคออกจากประโยคหลัก มีหน้าที่เพื่อขยายและระบุคำนามที่มันตามหลังดังนั้นจึงไม่สามารถตัดออกได้

ตัวอย่างเช่น:

The house that Jack built is now for sale.”

“บ้านที่แจ็คได้สร้างกำลังจะถูกขาย” (Relative clause “ที่แจ็คสร้าง” จำกัดคำนาม “บ้าน” โดยระบุว่าบ้านไหนกำลังถูกพูดถึง)

Non-restrictive (Non-defining)

Relative clauses ประเภทนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนาม แต่ไม่ได้จำกัดหรือระบุเข้าไปในความจำกัดของคำนาม และมักใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma) เพื่อแยกประโยคหลักและ Relative clauses
ตัวอย่าง: “John’s car, which is blue, is parked outside.”

 “รถของจอห์นที่มีสีน้ำเงินจอดข้างนอก” (Relative clause “ที่มีสีน้ำเงิน” ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถ แต่ไม่จำกัดหรือระบุรถใด)

ตัวอย่าง Relative Pronoun ที่ใช้งานในประโยคได้แก่

1. Who

ใช้เชื่อมคำหลักกับ Relative Clause ที่กำลังพูดถึงคน เช่น 

  • The boy who is playing football is my brother. ผู้ชายที่กำลังเล่นฟุตบอลคือพี่ชายของฉัน
  • My friend, who is a doctor, helped me when I was sick. เพื่อนของฉันคนที่เป็นหมอช่วยดูแลฉันตอนฉันป่วย

2. That

ใช้เชื่อมคำหลักกับ Relative Clause ที่กำลังพูดถึงสิ่งของหรือคน เช่น 

  • The book that I bought yesterday is very interesting. หนังสือที่ฉันซื้อเมื่อวานนี้น่าสนใจมาก
  • The bike that I bought yesterday is very expensive. จักรยานที่ฉันซื้อเมื่อวานมีราคาแพงมาก

3. Whom

ใช้เชื่อมคำหลักกับ Relative Clause ที่กำลังพูดถึงคน ซึ่งเป็นกรรมของคำหลัก เช่น 

  • The girl whom I met yesterday is my friend. ผู้หญิงที่ฉันได้พบเมื่อวานนี้เป็นเพื่อนของฉัน
  • The woman whom I met yesterday is my new neighbor. ผู้หญิงคนที่ฉันเจอเมื่อวานเป็นเพื่อนบ้านของฉัน

4. Whose

ใช้เชื่อมคำหลักกับ Relative Clause ที่กำลังพูดถึงเจ้าของของคำหลัก เช่น 

  • The man whose car was stolen reported to the police. ชายคนนั้นที่รถยนต์ถูกขโมยเขาได้แจ้งตำรวจแล้ว
  • The book whose cover is blue is mine. หนังสือที่มีหน้าปกสีฟ้าคือของฉัน

5. Which

ใช้เชื่อมคำหลักกับ Relative Clause ที่กำลังพูดถึงสิ่งของ เช่น

  • The dress which I bought for the party is very beautiful. เดรสที่ฉันซื้อสำหรับปาร์ตี้นั้นสวยมาก

ขั้นตอนในการใช้งาน Relative Pronouns ในประโยค

ขั้นตอนที่ 1: หาคำที่เป็นคำหลักในประโยค เช่น “The man” ในประโยค “The man who is wearing a red shirt is my friend.”

ขั้นตอนที่ 2: เลือกใช้ Relative Pronoun: who, whom, whose, that, หรือ which ที่จะใช้เชื่อมคำหลักกับใน Relative Clause ในที่นี้ Relative Pronoun จะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหน้าที่ของคำ

ในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ การใช้งาน Relative Pronoun และ Relative Clause ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรรู้และทำความเข้าใจในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาแลพพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หากไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง อาจจะทำให้เกิดความสับสนในการสื่อสารและทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไป ดังนั้นควรฝึกฝนการใช้งาน Relative Pronoun และ Relative Clause ในประโยคอย่างสม่ำเสมอ

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของเรามีคอร์สเรียนปูพื้นฐานหลักไวยากรณ์ต่างๆและบทเรียนที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและในโลกของการทำงาน ซึ่งคอร์สเรียนของเรา เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย และมีผู้สอนที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นคนหรือต่างชาติให้คุณได้เลือกตามความชอบและความถนัดของตน

แจกฟรีหนังสือคำศัพท์

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง
ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา