5 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พร้อมวิธีใช้ที่ถูกต้อง จำและนำไปใช้ได้เลย!

common grammar mistakes

ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดและเสียหายได้ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมองข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษในการใช้ในธุรกิจอย่างละเอียดพร้อมกับแนะนำวิธีการแก้ไขและตัวอย่างเพื่อเป็นการช่วยเหลือในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ

1. การใช้คำผิด

การใช้คำผิดเป็นข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการทำธุรกิจ คำผิดสามารถสร้างความสับสนและเสียงไม่เอาใจใส่ในการทำธุรกิจได้ อย่าใช้ Google Translate เพื่อแปลคำของคุณ แต่ควรใช้พจนานุกรมที่เชื่อถือได้และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ  เช่น การใช้คำกริยาเพื่อเปลี่ยนรูปประโยคจากรูปปัจจุบันเป็นรูปอดีต เช่น “I go to work” เปลี่ยนเป็น “I went to work” โดยการใช้คำกริยาผิดอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด เช่น

“I have a meeting yesterday”

ที่ควรเป็น “I had a meeting yesterday”

ตัวอย่างการใช้คำกริยาผิด

ผิด: I am worked hard yesterday.
ถูก: I worked hard yesterday.


ผิด: She is studying in the university since 2018.
ถูก: She has been studying at the university since 2018.

2. การใช้ Tenses ผิด

การใช้ Tenses ผิดเป็นอีกข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำธุรกิจ ควรใช้ Tenses ที่ถูกต้องตามสถานการณ์และเวลาของเหตุการณ์ การใช้ Tenses ผิดอาจทำให้เอกสารหรืออีเมลของคุณดูไม่มีความสมบูรณ์ และจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของธุรกิจของคุณ

ตัวอย่างการใช้คำนามและคำกริยาในรูปผิด

ผิด: I will meeting with the clients tomorrow.
ถูก: I will have a meeting with the clients tomorrow.


ผิด: They will discussing the new project this afternoon.
ถูก: They will discuss the new project this afternoon.

3. การใช้ Prepositions ผิด

Prepositions เป็นคำที่ใช้ในการเชื่อมต่อคำนามหรือประโยค เช่น in, on, at, with, to, for ฯลฯ การใช้ Prepositions ผิดอาจทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงและไม่ตรงตามที่ต้องการ ควรทบทวน Prepositions ที่ใช้บ่อยในการทำธุรกิจและเรียนรู้วิธีการใช้ให้ถูกต้อง

4. การใช้คำที่มีความหมายเหมือนกันในบริบทธุรกิจ

บางคำอาจมีความหมายที่เหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทธุรกิจได้แตกต่างกัน เช่น

“meet” และ “see”

  • “meet” จะแสดงถึงการเจอในที่ประชุมหรือเวทีบอกเล่า 
  • “see” จะใช้เมื่อพบกันเป็นเพื่อนร่วมงาน เช่น I will see you at the office tomorrow

ตัวอย่างการใช้คำที่มีความหมายเหมือนกันในบริบทธุรกิจ

ผิด: Let’s meet at the coffee shop and see the new product.
ถูก: Let’s meet at the coffee shop and take a look at the new product.


ผิด: We need to discuss and talk about the budget for next year.
ถูก: We need to discuss and review the budget for next year.

5. การใช้คำผิดตามบริบท

การใช้คำผิดตามบริบทเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในภาษาอังกฤษในการใช้ในธุรกิจ เช่น การใช้คำว่า “loose” แทนคำว่า “lose” เป็นต้น การใช้คำผิดอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดได้ ดังนั้นควรใช้คำตามบริบทให้ถูกต้อง

ตัวอย่างการใช้คำผิดตามบริบท

ผิด: We cannot afford to loose any more customers.
ถูก: We cannot afford to lose any more customers.


ผิด: I am exciting to start the new project next week.
ถูก: I am excited to start the new project next week.

การใช้ภาษาอังกฤษในการทำธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญมากๆ เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจ การใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและสื่อความหมายอย่างชัดเจนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก หากนักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในบริบทธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ จะช่วยให้สามารถนำภาษาอังกฤษมาใช้ในการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี

แจกฟรีหนังสือคำศัพท์

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง

ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา