4 วิธีพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

Business meeting

ในโลกธุรกิจปัจจุบัน ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมี โดยเฉพาะในการทำธุรกิจระหว่างประเทศการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่หลายคนต้องพบเจอและต้องการพัฒนาเพื่อให้เข้าใจและสื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในบทความนี้เราจะพูดถึงเรื่องการปรับปรุงการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจที่ดีขึ้น

การออกเสียงที่ชัดเจนและถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารธุรกิจ หากเราพูดผิดหรือไม่ชัดเจน อาจทำให้คนอื่นไม่เข้าใจว่าเราต้องการพูดอะไร ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานและสิ่งที่ต้องการ นอกจากนี้ การออกเสียงที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้เสียเวลาในการสื่อสารและอาจส่งผลต่อความเชื่อถือและความมั่นใจของผู้ฟัง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในธุรกิจ

การปรับปรุงการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจไม่ได้ยากเกินไป โดยสิ่งที่สำคัญคือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำได้โดยใช้เทคนิคต่อไปนี้:

 

 

1. ฟังเสียงภาษาอังกฤษและเลียนแบบวิธีการออกเสียง

การฟังเสียงภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น เพลง หนัง หรือ สื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณฝึกการออกเสียงได้ถูกต้องและใกล้เคียงมากขึ้น คุณสามารถฝึกการฟังจากแหล่งต่างๆ เช่น เพลงภาษาอังกฤษ, วิดีโอการสอนภาษาอังกฤษ, หรือมีบทสนทนาและพยายามฟังภาษาอังกฤษจากคนที่เจอในชีวิตประจำวัน เมื่อได้ยินการออกเสียงที่ถูกต้อง ลองพยายามเลียนแบบการออกเสียง

2. ฝึกออกเสียงด้วยตัวเองโดยการใช้คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในธุรกิจ

การออกเสียงคำศัพท์ที่เจอในธุรกิจอยู่บ่อยๆ จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการสื่อสาร และทำให้การออกเสียงของคุณดูเป็นมืออาชีพในบทสนทนานั้นๆ ลองฝึกออกเสียงคำศัพท์ที่คุณใช้บ่อยในธุรกิจ เช่น “presentation”, “client”, “negotiation”, “deadline” เป็นต้น โดยสามารถตรวจสอบวิธีออกเสียงที่ถูกต้องผ่านเว็บไซต์ Cambridge Dictionary และลองบันทึกเสียงของคุณเองเพื่อตรวจสอบว่าออกเสียงได้ถูกต้องหรือไม่

3. ใช้วิธีการฝึกออกเสียงออนไลน์

ในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ เราสามารถใช้แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อฝึกการออกเสียงอังกฤษได้อย่างสะดวกและหลากหลาย อย่างเช่นแอปพลิเคชั่น Speechling ที่มีการบันทึกเสียงและให้คำแนะนำในการออกเสียงอังกฤษ และเว็บไซต์ Pronunciation Coach ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกเสียงอังกฤษ อีกทั้งยังมีหลายคลิปวิดีโอบน YouTube ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกเสียงอังกฤษ

4. ฝึกออกเสียงกับเพื่อนหรือผู้ที่เชี่ยวชาญ

การฝึกออกเสียงกับเพื่อนหรือผู้ที่เชี่ยวชาญในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำและติชมเกี่ยวกับเสียงของคุณได้อย่างทันท่วงที คุณสามารถขอคำแนะนำจากเพื่อนต่างชาติ เจ้าของภาษาหรือเพื่อนที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีและลองฝึกออกเสียงพร้อมกัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความมั่นใจในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

การปรับปรุงการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการออกเสียงที่ชัดเจนและถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจในการสื่อสารทางธุรกิจ โดยการฝึกการออกเสียงอย่างต่อเนื่อง และการใช้เทคนิคการออกเสียงที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารและสร้างความประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หวังว่าบทความนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจและแนะนำเทคนิคการปรับปรุงการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน

แจกฟรีหนังสือคำศัพท์

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง

ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา