17 คำพ้องความหมายทางธุรกิจที่ควรรู้ไว้ เพื่อใช้ภาษาอังกฤษแบบมือโปร

A girl studying on a table

การใช้คำศัพท์ทางธุรกิจอย่างถูกต้องและเชี่ยวชาญแสดงให้เห็นได้ถึงคาแรคเตอร์ของผู้พูดและส่งผลกับการทำงานโดยตรง ซึ่งทักษะในการสื่อสารมีความสำคัญอย่างมากในการทำงาน ควรเลือกใช้คำอย่างไร คำที่ใช้เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ โดยเฉพาะในตำแหน่งหัวหน้างานที่ต้องคอยสื่อสารให้คนในทีมดำเนินงานได้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และต้องใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจในการสื่อสาร เมื่อมีชาวต่างชาติอยู่ในทีม หรือลูกค้าของคุณเป็นชาวต่างชาติ เป็นต้น

องค์ประกอบที่ทำให้การพูดของคุณฟังดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

หากคุณอยากฝึกพูดให้ฟังดูแล้วมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับคุณเองทั้งในด้านการทำงาน เวลาสมัครงาน พูดคุยกับลูกค้า หรือแม้กระทั่งเสริมสร้างลักษณะบุคลิกภาพของคุณเองด้วย คุณต้องมี 3 สิ่งนี้ ได้แก่:

การเลือกใช้คำ

การเลือกใช้คำศัพท์ทางธุรกิจให้เหมาะสมมีความสำคัญมาก เพราะภาษาอังกฤษมีคำที่มีความหมายเดียวกันแต่เขียนต่างกันหลายคำ ซึ่งควรนำไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป บางคำใช้สำหรับในชีวิตประจำวันหรือคนสนิท ส่วนบางคำพอนำไปใช้เป็นคำศัพท์ทางธุรกิจแล้วจะช่วยให้คุณดูเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือมากขึ้น

Phrasal Verbs หรือ กริยาวลีทางธุรกิจ

การเลือกใช้คำ

การเลือกใช้คำศัพท์ทางธุรกิจให้เหมาะสมมีความสำคัญมาก เพราะภาษาอังกฤษมีคำที่มีความหมายเดียวกันแต่เขียนต่างกันหลายคำ ซึ่งควรนำไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป บางคำใช้สำหรับในชีวิตประจำวันหรือคนสนิท ส่วนบางคำพอนำไปใช้เป็นคำศัพท์ทางธุรกิจแล้วจะช่วยให้คุณดูเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือมากขึ้น

ภาษากาย

การรู้คำศัพท์ทางธุรกิจไว้มาก ๆ นั้นยังไม่เพียงพอ แต่ต้องฝึกการใช้ภาษากายเวลาสื่อสารให้เป็นธรรมชาติด้วย ซึ่งจะช่วยให้น่าฟังมากขึ้น คนฟังเข้าใจมากขึ้นว่าคุณต้องการสื่อสารอะไร ตรงไหนสำคัญ และตรงไหนที่ต้องใส่ใจ

โทนเสียง

ข้อสุดท้ายคือโทนเสียง การเน้นเสียง การใช้ประโยคคำถาม เพื่อให้ฟังได้อย่างไหลลื่น น่าสนใจตลอดบทสนทนา

คำพ้องความหมาย (Synonyms) คืออะไร?

Synonym หรือ คำพ้องความหมาย คือคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก แต่เขียนแตกต่างกัน และใช้แตกต่างกันตามบริบทต่าง ๆ โดยคำว่า Synonym มาจากภาษากรีกที่แปลว่า “ชื่อเดียวกัน” ตรงกันข้ามกับคำว่า Antonym ที่หมายถึงคำพ้องเสียง คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกัน

ตัวอย่างคำพ้องความหมายไว้สำหรับใช้เป็นคำศัพท์ทางธุรกิจ

Give = Provide แปลว่า ให้

 • Could you provide me with the project brief before the end of this week?
  คุณช่วยส่งสรุปโปรเจกต์ให้ฉันก่อนปลายสัปดาห์นี้ได้ไหม

 • You must complete this task by yourself, but I can provide some assistance if necessary. 
  คุณจะต้องทำงานนี้ให้เสร็จด้วยตัวเอง แต่ฉันจะคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น

Get = Receive แปลว่า รับ

 • I received some great advice on how to find a work-life balance from a successful CEO.
  ฉันได้รับคำแนะนำที่ยอดเยี่ยมมากจาก CEO ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากคนหนึ่งว่าจะหาความสมดุลในการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างไร
 • Please let me know if you have not received the email I sent out last week.
  กรุณาแจ้งให้ฉันทราบหากคุณยังไม่ได้รับอีเมลที่ฉันส่งให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

Help = Assist แปลว่า ช่วย

 • The intern will assist you in organizing these documents.
  นักศึกษาฝึกงานจะช่วยคุณในการจัดการกับเอกสารเหล่านี้

 • Due to the approaching deadline, I will assist you in completing this project.
  เนื่องจากใกล้ถึงกำหนดส่งแล้ว ฉันจะช่วยคุณทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จ

Talk about = Discuss แปลว่า พูดคุย

 • We will discuss several concerns raised by our customers in the next board meeting.
  เราจะพูดคุยเกี่ยวกับข้อกังวลต่าง ๆ ที่ลูกค้าของเราได้พูดถึงในการประชุมกรรมการครั้งต่อไป

 • The manager discussed the company’s vision and goals with the new employees.
  ผู้จัดการได้พูดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัทให้กับพนักงานใหม่

Make sure = Ensure แปลว่า ทำให้แน่ใจ

 • The representatives must ensure that the company’s values are clearly communicated to the clients.
  ตัวแทนจะต้องทำให้แน่ใจว่าได้สื่อสารคุณค่าของบริษัทให้กับลูกค้าได้อย่างชัดเจน

 • The auditor ensures that all of the information is reported accurately.
  ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบให้แน่ใจแล้วว่าข้อมูลทั้งหมดได้ถูกรายงานอย่างถูกต้อง

Choose = Select แปลว่า เลือก

 • The judges will select the winning teams within the next few hours.
  กรรมการจะเลือกทีมผู้ชนะภายในไม่อีกกี่ชั่วโมงข้างหน้านี้

 • They were carefully selected by the recruiters from an extremely competitive pool of applicants. 
  พวกเขาถูกคัดเลือกโดยผู้จัดจ้างงานจากกลุ่มผู้สมัครที่มีการแข่งขันสูงที่สมัครเข้ามามากมาย

Say sorry = Apologize แปลว่า ขอโทษ

 • It is important to apologize for your mistakes and find appropriate solutions.
  เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะขอโทษสำหรับข้อผิดพลาดของคุณและหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม

 • She apologized for using bad words when she was angry.  
  เธอขอโทษที่ได้ใช้คำพูดที่ไม่ดีเมื่อตอนที่โกรธ

Answer = Reply แปลว่า ตอบกลับ

 • This is an urgent matter. Please reply to my email as soon as possible.
  นี่เป็นเรื่องด่วนมาก โปรดตอบกลับอีเมลของฉันโดยเร็วที่สุด

 • You should consult with your manager before replying to his question.
  คุณควรปรึกษากับผู้จัดการของคุณก่อนที่จะตอบคำถามของเขา

Come = Attend แปลว่า มา, เข้าร่วม

 • All students must attend the opening ceremony because the principal will make important announcements.
  นักเรียนทั้งหมดต้องเข้าร่วมพิธีเปิดเพราะว่าผู้อำนวยการจะประกาศเรื่องสำคัญ

 • Everyone must show respect to the speaker and other attendees by showing up to meetings on time.
  ทุกคนจะต้องแสดงความเคารพให้กับผู้พูดและผู้เข้าร่วมท่านอื่น ๆ ด้วยการมาเข้าประชุมให้ตรงเวลา

Make = Develop แปลว่า ทำ, พัฒนา

 • I developed the project’s timeline, so we can deliver on time.
  ฉันวางแผนตารางการทำงานของโปรเจกต์ เพื่อที่จะได้ส่งงานตรงเวลา

 • The local school is working with a US institution to develop a new high school curriculum. 
  โรงเรียนในท้องถิ่นได้ทำงานร่วมกับสถาบันใน อเมริกาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหม่

Buy = Purchase แปลว่า ซื้อ

 • You must ask for approval before making any expensive purchases.
  คุณจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนการสั่งซื้อสินค้าแพงใด ๆ

 • The company purchases new laptops every three years.
  บริษัทซื้อแล็ปท็อปใหม่ทุก ๆ 3 ปี 

Tell = Inform แปลว่า แจ้ง

 • She informed her manager that she is taking 2 weeks off to go on a vacation.
  เธอแจ้งผู้จัดการของเธอว่าเธอจะลาหยุดพักร้อนเป็นเวลา 2 สัปดาห์

 • Please be informed that the company will adopt a hybrid working model.
  โปรดทราบว่าบริษัทจะนำรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดมาใช้

Hand in = Submit แปลว่า ส่ง

 • The supervisors should review these documents before the interns submit them into the system.
  หัวหน้างานควรตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ก่อนที่นักศึกษาฝึกงานจะส่งเข้าไปในระบบ

 • Applicants must submit the form by the end of this month to be considered for the role.
  เพื่อที่จะได้รับการพิจารณาสำหรับตำแหน่งงาน ผู้สมัครจะต้องส่งแบบฟอร์มภายในสิ้นเดือนนี้

Send = Deliver แปลว่า ส่ง

 • The driver is delivering the packages to the location you provided.
  คนขับกำลังส่งสินค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณให้มา

 • I will deliver a list of required documents via email this afternoon.
  ฉันจะส่งรายการเอกสารที่จำเป็นผ่านอีเมลในบ่ายวันนี้ 

Think = Consider แปลว่า พิจารณา

 • Thank you for the offer. I will consider it and get back to you within a week.
  ขอบคุณสำหรับข้อเสนอ ฉันจะพิจารณาดูและจะกลับมาแจ้งคุณภายใน 1 สัปดาห์

 • A great leader must consider the well-being of his/her employees.
  ผู้นำที่ดีจะต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ของพนักงานพวกเขาด้วย

Send = Deliver แปลว่า ส่ง

 • The driver is delivering the packages to the location you provided.
  คนขับกำลังส่งสินค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณให้มา

 • I will deliver a list of required documents via email this afternoon.
  ฉันจะส่งรายการเอกสารที่จำเป็นผ่านอีเมลในบ่ายวันนี้

Think = Consider แปลว่า พิจารณา

 • Thank you for the offer. I will consider it and get back to you within a week.
  ขอบคุณสำหรับข้อเสนอ ฉันจะพิจารณาดูและจะกลับมาแจ้งคุณภายใน 1 สัปดาห์

 • A great leader must consider the well-being of his/her employees.
  ผู้นำที่ดีจะต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ของพนักงานพวกเขาด้วย

 และนี่ก็คือ 15 คำศัพท์ที่ถ้าลองเปลี่ยนมาใช้เป็นคำศัพท์ทางธุรกิจมากขึ้นแล้ว จะทำให้คุณดูน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพในการทำงานมากขึ้น พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจมากขึ้นด้วย จดจำคำศัพท์ทางธุรกิจเหล่านี้ไว้ รับรองว่าได้เอาไปใช้ในการทำงานอย่างแน่นอน

แจกฟรีหนังสือคำศัพท์

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

A woman eating popcorn and watching movie

วิธีดูหนังฝึกภาษาอังกฤษ พร้อมการเลือกดูหนังตามระดับภาษา

วิธีดูหนังฝึกภาษาอังกฤษ พร้อมการเลือกดูหนังตามระดับภาษา การดูหนังเป็นวิธีที่ช่วยคุณในการฝึกฟังภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี...

Read More

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง

ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา