10 คำกริยาช่วย Modal Verbs มีอะไรบ้าง พร้อมหลักวิธีใช้ และตัวอย่างประโยค

Modal verbs

Table of Contents

Modal verbs คืออะไร

Modal verbs คือ คำกริยาช่วย ในภาษาอังกฤษที่ทำหน้าที่แสดงความหมายต่างๆ เช่น ความสามารถ ความเป็นไปได้ ความจำเป็น ภาระผูกพัน หรือคำแนะนำ คำกริยาช่วยเหล่านี้จะใช้ร่วมกับคำกริยาหลักในประโยคเพื่อขยายหรืออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำนั้นๆ วิธีใช้ Modal verbs กริยาช่วย: จะไม่เปลี่ยนรูปตามกาลเวลาหรือประธานและจะตามด้วยกริยาหลักที่เป็นช่อง 1 เสมอ เช่น I can play piano. We should stay home today. ในบทความนี้เรามาทำความเข้าใจวิธีการใช้ 10 คำกริยาช่วยเหล่านี้ในบริบทต่างๆ ที่ใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน

Modal verbs มีอะไรบ้าง

10 คำกริยาช่วยที่พบได้บ่อยคือ  “can”, “could”, “may”, “might”, “will”, “would”, “shall”, “should”, “must”, and “ought to”. ในแต่ละคำเหล่านี้มีความหายที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน และยังใช้งานในสถานการณ์ที่ต่างกัน 

Can

คำกริยาช่วย Can นั้นมักใช้เพื่อแสดงความสามารถ ความเป็นไปได้ หรือการให้อนุญาต ตัวอย่างเช่น:

1. I can speak English fluently.

ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว 

2. I can drive a car.

ฉันสามารถขับรถได้

3. We can play this game.

เราสามารถเล่นเกมนี้ได้

Could

คำกริยาช่วย Could นั้นมักใช้เพื่อแสดงความสามารถหรือความเป็นไปได้ในอดีต หรือเพื่อทำการขออนุญาตอย่างสุภาพ ตัวอย่างเช่น:

1. When I was younger, I could run a long distance.

เมื่อก่อนฉันเคยวิ่งได้ระยะไกล

2. Could you pass me the drink?

คุณช่วยส่งเครื่องดื่มให้ผมได้ไหม?

3. I could go there before, but not now.

เมื่อก่อนฉันสามารถไปที่นั่นได้แต่ตอนนี้ไม่ได้

Shall

คำกริยาช่วย Shall ใช้เพื่อแสดงการจะทำบางสิ่งในอนาคตอย่างเป็นทางการหรือเป็นการขอคำแนะนำ เช่น:

1. Shall we begin the meeting?

เราควรเริ่มการประชุมหรือไม่?

2. Shall I make a reservation for dinner?

ฉันควรจองโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารค่ำหรือไม่?

3. We shall overcome these challenges.

เราควรที่จะเตรียมตัวเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้

Should

คำกริยาช่วย Should นั้นมักใช้เพื่อออกคำสั่งโดยอ้อม หรือ ให้คำแนะนำ เช่น:

1. You should study English to be proficient.

คุณควรเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ

2. You should arrive at the airport before your flight.

คุณควรมาถึงสนามบินก่อนเที่ยวบิน

3. I should buy it before the promotion expires.

ฉันควรซื้อของก่อนโปรโมชั่นหมดอายุ

Will

คำกริยาช่วย Will ใช้เพื่อแสดงสิ่งที่จะทำในอนาคต หรือการตัดสินใจที่ยังไม่แน่นอน เช่น 

1. I will go to the supermarket later.

ฉันจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตในภายหลัง

2. Will you join us for dinner?

คุณจะมาร่วมรับประทานอาหารค่ำกับเราไหม?

Would

คำกริยาช่วย Would นั้นมักใช้เพื่อแสดงความเต็มใจ หรือความชอบ รวมถึงเพื่อขออนุญาตอย่างสุภาพ ตัวอย่างเช่น:

1. I would like to travel to Grand Canyon.

ฉันอยากเดินทางไปเที่ยวแกรนด์แคนยอน

2. Would you help me, please?

ไม่ทราบว่าคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม?

3. He would rather stay at home than go out tonight.

คืนนี้เขาอยากอยู่บ้านมากกว่าที่จะออกไปเที่ยว

May

คำกริยาช่วย May ใช้เพื่อแสดงความเป็นไปได้ หรือการขออนุญาต  เช่น:

1. It may rain today.

วันนี้ฝนอาจจะตก

2. May I borrow your pen?

ฉันขอยืมปากกาคุณหน่อยได้ไหม?

3. She may visit us next month.

เธออาจจะมาเยี่ยมเราเดือนหน้า

4. May I go to the restroom?

ฉันขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำได้ไหม?

Might

คำกริยาช่วย Might นั้นมักใช้เพื่อแสดงความเป็นไปได้ หรือความไม่แน่ใจ ตัวอย่างเช่น:

1. It might be because I haven’t practiced this job before.

มันอาจจะเป็นเพราะฉันไม่ได้ฝึกทำงานนี้มาก่อน

2. I might not attend the party.

ฉันอาจจะไม่เข้าร่วมงานปาร์ตี้

3. I’m not sure if I might travel to the city today or not.

ฉันไม่แน่ใจว่าวันนี้ฉันจะเดินทางไปในเมืองหรือไม่

Must

คำกริยาช่วย Must ใช้เพื่อแสดงความจำเป็น หรือความคิดเห็นที่แน่นอน เช่น:

1. We must follow the rules.

เราต้องปฏิบัติตามกฎ

2. She must be at work by now.

ตอนนี้เธอคงอยู่ที่ทำงานแล้ว

Ought to

คำกริยาช่วย Ought to มีความหมายคล้ายกับ Should แต่ใช้ในรูปแบบที่เป็นทางการยิ่งขึ้น เช่น:

1. You ought to read more books.

คุณควรอ่านหนังสือมากขึ้น

2. They ought to be more careful next time. 

พวกเขาควรระมัดระวังมากขึ้นในครั้งหน้า

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คำกริยาช่วยมาร่วมเรียนรู้กับเราที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เรามีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับทุกความต้องการ ไม่ว่าคุณจะต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั่วไป หรือทักษะภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ โรงเรียนของเรามีความยืดหยุ่นในการเรียนการสอน พร้อมกับครูผู้ที่มีประสบการณ์ จึงทำให้คุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระยะเวลาอันสั้น อย่ารอช้า! สมัครเรียนกับเราตอนนี้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ และเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ที่รอคุณอยู่ที่นี่

แจกฟรีหนังสือคำศัพท์

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง

ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา