10 ข้อผิดพลาดในการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษที่คุณควรหลีกเลี่ยง

How to write business email

ในโลกปัจจุบันที่เชื่อมต่อถึงกัน อีเมลได้กลายเป็นหนึ่งในโหมดการสื่อสารหลัก ซึ่งอยู่เหนือขอบเขตทางภูมิศาสตร์และความแตกต่างทางวัฒนธรรม เมื่อพูดถึงการติดต่อสื่อสารแบบมืออาชีพหรือแม้แต่การโต้ตอบส่วนตัว การเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคคลจำนวนมาก อย่างไรก็ตามความซับซ้อนของภาษาอังกฤษอาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย และแม้แต่ข้อผิดพลาดที่เล็กน้อยที่สุดก็อาจส่งผลต่อความชัดเจนและประสิทธิผลของข้อความของคุณ
ไม่ว่าคุณจะใช่เจ้าของภาษาหรือไม่ บทความนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าและเคล็ดลับเชิงปฏิบัติเพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป ด้วยการทำความเข้าใจและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ คุณจะสามารถถ่ายทอดความคิดและไอเดียของคุณได้อย่างถูกต้อง รักษาภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมการสื่อสารกับผู้รับได้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

1. ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมลที่ไม่เหมาะสม

การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในการเขียนอีเมลสามารถสร้างผลกระทบที่สำคัญได้ เช่น สร้างความเสียหายในความสัมพันธ์ในด้านอาชีพหรืออาจทำให้ผู้ส่งอีเมลเสียงาน การใช้ภาษาในการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษที่ไม่เหมาะสมนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น การใช้คำหยาบหรือก้าวร้าว การเสียดสีหรือเหยียดหยามหรือการพูดล้อเลียน ซึ่งทั้งหมดนี้อาจสร้างความขุ่นเคืองใจและความขัดแย้ง และอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผู้ส่งอีเมลได้

2. ไม่ตรวจสอบการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การไม่ตรวจสอบการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมลสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้ โดยเฉพาะเมื่อคำศัพท์คำนั้นมีความหมายต่างจากคำที่เราต้องการจะใช้จริงๆ การสะกดคำผิดอาจทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดว่าเราต้องการจะสื่ออะไรไปนอกจากนี้ยังทำให้ผู้อ่านเสียเวลาในการตีความและอาจสร้างความรำคาญแก่ผู้อ่านด้วย

การสะกดคำผิดในภาษาอังกฤษยังสามารถส่งผลเสียต่อความเป็นมืออาชีพของเราได้ เช่น เมื่อเราส่งอีเมลหรือเอกสารที่มีการสะกดคำผิดไปยังลูกค้าหรือพนักงานของเรา อาจสร้างความผิดหวังหรือลดความน่าเชื่อถือของเราในสายงาน นอกจากนี้การสะกดคำผิดยังมีผลต่อความสำเร็จในการศึกษาหรือการทำงานในอนาคต

ดังนั้น การตรวจสอบการสะกดคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย ควรใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น ตรวจสอบสะกดคำบนโปรแกรม Microsoft Word หรือเว็บไซต์ต่างๆ

3. การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผิด

การใช้คำผิดหรือสับสนกับคำอื่น เช่น ใช้ “their” แทน “there” ซึ่งอาจทำให้ผู้รับเข้าใจผิด ตัวอย่าง: การใช้ “your” แทน “you’re”
การใช้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษผิดอาจสร้างความเข้าใจผิดในการสื่อสาร และอาจทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดว่าเราต้องการจะสื่ออะไร การใช้คำศัพท์ผิดอาจส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของเราในสายงาน และอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือพนักงาน นอกจากนี้ การใช้คำศัพท์ผิดยังสามารถทำให้ผู้อ่านเสียเวลาในการตีความข้อความและอาจสร้างความรำคาญแก่ผู้อ่านด้วย การใช้คำศัพท์ผิดยังสามารถส่งผลเสียต่อความเป็นมืออาชีพของเราได้ เช่น เมื่อเราส่งอีเมลหรือเอกสารที่มีการใช้คำศัพท์ผิดไปยังลูกค้าหรือพนักงานของเรา ดังนั้น การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย ควรใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น พจนานุกรมออนไลน์และเว็บไซต์ต่างๆ

4. ไม่มีหัวข้อในการเขียนอีเมล

การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษโดยไม่มีหัวข้ออาจทำให้ผู้รับอีเมลไม่เข้าใจว่าเราต้องการสื่ออะไร และมีความสับสนว่าอีเมลนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร การไม่เขียนหัวข้อในอีเมลยังสามารถส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของเรา และอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือพนักงาน

การเขียนอีเมลโดยไม่มีหัวข้อยังสามารถส่งผลเสียต่อผู้อ่านได้อีกด้วย โดยผู้อ่านอาจไม่รู้ว่าควรตอบกลับอีเมลนี้หรือไม่ หรือว่าเนื้อหาของอีเมลนี้เป็นเรื่องสำคัญหรือไม่ นอกจากนี้ การเขียนอีเมลโดยไม่มีหัวข้อยังสามารถส่งผลเสียต่อเวลาในการอ่านและตีความข้อความ เนื้อหาของอีเมลอาจไม่ได้ถูกต้องตามหัวข้อ ทำให้เกิดความสับสนและเสียเวลาในการตีความ
ในการเขียนหัวข้ออีเมลควรเลือกใช้คำที่สร้างความสนใจและเป็นไปตามเนื้อหาของอีเมล ให้เน้นความสำคัญของเรื่องที่ต้องการสื่อสาร อีกทั้งช่วยให้ผู้รับเข้าใจเนื้อหาของอีเมลได้ง่ายและเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้อ่าน นอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาในการตีความอีเมลและทำให้ผู้อ่านตอบกลับอีเมลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5. เขียนข้อความที่ยาวเกินไป

การเขียนข้อความที่ยาวเกินไปอาจทำให้ผู้รับอ่านอีเมลไม่จบหรือไม่เข้าใจเนื้อหาของอีเมล โดยเฉพาะเมื่อเนื้อหาของอีเมลไม่ได้เป็นเรื่องที่ผู้รับสนใจ การเขียนข้อความที่ยาวเกินไปยังสามารถส่งผลเสียต่อความน่าสนใจและความเข้าใจของผู้อ่าน นอกจากนี้การเขียนข้อความที่ยาวเกินไปยังสามารถส่งผลเสียต่อเวลาในการอ่านและตีความข้อความ การอ่านอีเมลที่ยาวอาจใช้เวลานานและทำให้ผู้อ่านเบื่อหน่าย และอาจไม่สามารถจดจำเนื้อหาได้ดี

ดังนั้นในการเขียนอีเมลควรเลือกใช้คำที่สั้นและกระชับ หากต้องการสื่อสารเนื้อหาที่ยาวหรือมีรายละเอียดมาก ควรจัดเรียงเนื้อหาให้มีระเบียบและชัดเจน และเลือกใช้เครื่องหมายต่างๆ เช่น ขีดเส้นใต้ ตัวหนา ตัวเอียง หรือสีตัวอักษรเพื่อเน้นความสำคัญของข้อความ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็นหลายส่วนหรือรายการ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

6. การใช้อีโมติคอน

การใช้อีโมติคอนในการเขียนอีเมลมีข้อดีและข้อเสีย โดยมักจะมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้สึกและแสดงอารมณ์ของผู้ส่งอีเมลต่อผู้รับอีเมล การใช้อีโมติคอนสามารถเพิ่มความสนใจและมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร แต่ในขณะเดียวกัน การใช้อีโมติคอนอาจเป็นอุปสรรคสำหรับการตีความข้อความและการเข้าใจข้อความ โดยเฉพาะเมื่อผู้รับอีเมลไม่รู้ความหมายของอีโมติคอนที่ถูกใช้งาน

ดังนั้นในการเลือกใช้อีโมติคอนควรคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และไม่ควรใช้มากเกินไป ในบางกรณีการใช้อีโมติคอนจะช่วยเพิ่มความสนใจและความเข้าใจของผู้อ่าน เช่นการใช้อีโมติคอนแสดงอารมณ์เพื่อเพิ่มความชัดเจนในเนื้อหา อย่างไรก็ตาม การใช้อีโมติคอนที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อความเข้าใจของผู้รับอีเมล และอาจทำให้ผู้รับอีเมลไม่เห็นความสำคัญของเนื้อหาของอีเมล

7. การใช้ตัวหนาและตัวเอียง

การใช้ตัวหนาและตัวเอียงในการเขียนอีเมลเป็นเครื่องมือที่ช่วยเน้นความสำคัญของคำหรือประโยคในเนื้อหาของอีเมล การใช้ตัวหนาและตัวเอียงสามารถเพิ่มความชัดเจนในเนื้อหาของอีเมลและช่วยให้ผู้รับอีเมลเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้ตัวหนาและตัวเอียงเกินไปอาจทำให้เนื้อหาดูเหมือนเป็นการโฆษณาหรือการขายสินค้า ซึ่งอาจไม่เหมาะสมในบางกรณี ดังนั้นในการใช้ตัวหนาและตัวเอียงในการเขียนอีเมลควรคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับและไม่ควรใช้มากเกินไป ควรเลือกใช้ตัวหนาและตัวเอียงในส่วนที่สำคัญและจำเป็นของเนื้อหา เช่น การเน้นข้อความที่เป็นหัวเรื่องหรือคำสำคัญ หรือการเน้นคำที่ต้องการผู้รับอ่านให้เข้าใจด้วยความชัดเจน

8. ส่งอีเมลที่ไม่เหมาะสม

การส่งอีเมลที่ไม่เหมาะสมหมายถึงการส่งอีเมลที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราส่งอีเมลไปหา เช่น การส่งอีเมลที่มีข้อความดูถูกหรือไม่สุภาพ การส่งอีเมลที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมต่อผู้รับ เป็นต้น

การส่งอีเมลที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบของผู้ส่งอีเมล อีกทั้งยังสามารถก่อให้เกิดการเสียหายต่อผู้รับและผู้ส่งได้ด้วย เช่น การส่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อความเป็นส่วนตัวของผู้รับ หรือการส่งอีเมลสแปมอาจทำให้ผู้รับรำคาญและไม่พึงพอใจกับผู้ส่ง

ดังนั้นในการส่งอีเมลควรพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา นอกจากนี้ควรใตรวจสอบว่าอีเมบที่ต้องการส่งนั้นมีความเหมาะสมกับบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ พร้อมตรวจสอบเนื้อหาของอีเมลเพื่อความแน่ใจว่าไม่มีข้อความที่ไม่เหมาะสมใดๆอยู่ในเนื้อหานั้น

9. การตอบกลับอย่างไม่เหมาะสม

การตอบกลับอย่างไม่เหมาะสมหมายถึงการตอบกลับอีเมลอย่างไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมต่อบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการตอบกลับ การตอบกลับอย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพของผู้ตอบกลับ อีกทั้งยังสามารถก่อให้เกิดการเสียหายต่อความสัมพันธ์และการทำงานได้ด้วย

ตัวอย่างของการตอบกลับอย่างไม่เหมาะสมคือการใช้คำพูดหยาบคายหรือการโจมตีคนอื่นๆ โดยไม่มีเหตุผลหรือหลักฐานใดๆ หรือการตอบกลับอย่างเป็นอยู่เสมอๆทุกครั้งโดยไม่พิจารณาหรือรับฟังความคิดเห็นของผู้ส่งอีเมล

10. ไม่ตรวจสอบเนื้อหาอีเมลก่อนส่ง

การส่งอีเมลโดยไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาที่ส่ง อาจก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เนื่องจากหัวข้อและเนื้อหานั้นไม่ตรงตามที่ได้กล่าวไว้  ส่งผลให้เกิดการเสียหายในการทำงานและสัมพันธ์ระหว่างองค์กรได้ด้วย

การตรวจสอบเนื้อหาอีเมลก่อนส่งเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำ เพื่อป้องกันการส่งข้อความหรือโดยสารที่ไม่เหมาะสมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารระหว่างบุคคล และให้ผลประโยชน์ต่อการทำงานโดยไม่มีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังจากส่งอีเมลไปแล้ว และสร้างความไว้วางใจในการสื่อสารกับผู้รับอีเมลของเรา

แบบฟอร์มการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ

1. แบบฟอร์มเขียนอีเมลภาษาอังกฤษสำหรับสมัครงาน Job Application Email

Subject: Job Application for [Position Title]

Dear [Hiring Manager],

I am writing to express my interest in the [Position Title] role at [Company Name], which I learned about through [Source of Job Posting]. I believe that my skills and experience make me a strong fit for this position.

In my previous role at [Previous Company Name], I gained experience in [Skill or Experience Relevant to Position]. Additionally, I possess [Skill or Experience Relevant to Position], which I believe will allow me to contribute to [Company Name]’s success.

Thank you for considering my application. I have attached my resume and look forward to the opportunity to discuss my qualifications further.

Sincerely,

[Your Name]

2. แบบฟอร์มเขียนอีเมลภาษาอังกฤษสำหรับติดตามหลังจากการสนทนา/ประชุม

Subject: Following up on [Conversation or Meeting]

Dear [Recipient],

I hope this email finds you well. I wanted to follow up on our recent conversation/meeting regarding [Topic of Conversation]. I appreciated the opportunity to discuss [Specific Points Discussed] and wanted to reiterate my interest in [Outcome or Next Steps Discussed].

Please let me know if there is any additional information that I can provide or if there are any updates on [Topic of Conversation]. I look forward to hearing back from you soon.

Best regards,

[Your Name]

3. แบบฟอร์มเขียนอีเมลภาษาอังกฤษสำหรับการขาย Sales

Subject: Special Offer for You

Dear [Recipient],

I hope this email finds you well. I wanted to reach out and let you know about a special offer we are currently running for our English language courses. As a valued customer, we are offering you [Discount or Promotion] on our [Course Type or Package].

Our courses are designed to help improve your English skills and give you the confidence you need to succeed in your career and personal life. With our experienced instructors and personalized lesson plans, you will see a noticeable improvement in your language abilities in no time.

Take advantage of this special offer and sign up for our courses today. We look forward to helping you achieve your language goals.

Best regards,

[Your Name]

การเขียนอีเมลในภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่ไม่ใช่ภาษาแม่ไม่ใช่เรื่องยาก ในบทความนี้เราได้แนะนำวิธีการเขียนอีเมลให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ผู้เรียนสามารถฝึกฝนการเขียนอีเมลในภาษาอังกฤษได้โดยเข้ารับการเรียนการสอนที่โรงเรียนเรา โดยเรามีหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการปรับปรุงทักษะการเขียนอีเมลในภาษาอังกฤษ นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังมีหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันอีกด้วย เช่น การพูดคุยในงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ การออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจน เป็นต้น

แจกฟรีหนังสือคำศัพท์

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง
ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา