7 เทคนิค เจรจาต่องรองยังไงให้ชนะและประสบความสำเร็จ

negotiation-tips

การเจรจาต่อรองเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจ เนื่องจากช่วยให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้ การเจรจาที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องการทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม การคิดเชิงกลยุทธ์ และความสามารถในการนำทางสถานการณ์ที่ซับซ้อน ในบทความนี้ เราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเจรจาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

1.รู้เป้าหมายและลำดับความสำคัญ

ก่อนเข้าสู่การเจรจา สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจสิ่งที่คุณหวังว่าจะบรรลุ กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณและจัดลำดับความสำคัญตามลำดับความสำคัญ พิจารณาสิ่งที่คุณเต็มใจจะยอมรับและสิ่งที่คุณไม่สามารถประนีประนอมได้ การมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณจะช่วยให้คุณมีสมาธิในระหว่างการเจรจา

2. ศึกษาคู่แข่งหรือคู่เจรจา

ในการเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่ง ศึกษาข้อมูลธุรกิจ เป้าหมาย และตำแหน่งของพวกเขาในตลาด ค้นหาว่าคู่แข่งของพวกเขาคือใคร และเข้าใจสภาวะตลาดในปัจจุบัน ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณคาดการณ์ความต้องการของพวกเขาและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในระหว่างการเจรจา

3. ระบุขอบเขตที่เป็นไปได้ของข้อตกลง

เมื่อคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณและมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว ให้ระบุขอบเขตของข้อตกลงที่เป็นไปได้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณพบจุดร่วมและสร้างกรอบสำหรับการเจรจาต่อรอง สิ่งสำคัญคือต้องระบุประเด็นที่อาจขัดแย้งกัน เพื่อให้คุณสามารถเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในระหว่างการเจรจา สื่อสารให้ชัดเจนและรัดกุม และรับฟังข้อกังวลของอีกฝ่ายอย่างตั้งใจ ถามคำถามเพื่อชี้แจงจุดยืนของพวกเขาและให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจมุมมองของพวกเขา ใช้ทักษะการฟังอย่างตั้งใจเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณมีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรอง

5. มีความยืดหยุ่น

การเจรจามักเกี่ยวข้องกับการประนีประนอม เปิดกว้างในการพิจารณาทางเลือกอื่นและเต็มใจยอมอ่อนข้อหากมันจะช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวม การมีความยืดหยุ่นไม่ได้หมายถึงการประนีประนอมกับหลักการหรือเป้าหมายหลักของคุณ แต่หมายถึงการเต็มใจที่จะพิจารณาทางเลือกอื่น

6. ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระยะยาว

การเจรจาที่ประสบความสำเร็จคือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว แม้ว่าคุณจะไม่บรรลุทุกสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ในระหว่างการเจรจา แต่สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกกับอีกฝ่ายหนึ่ง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตและอาจนำไปสู่โอกาสเพิ่มเติมในอนาคต

7. ปิดข้อตกลง

เมื่อคุณบรรลุข้อตกลงแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องปิดดีลอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจข้อกำหนด ติดตามการดำเนินการที่จำเป็นและรักษาการสื่อสารอย่างเปิดเผยกับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงจะประสบความสำเร็จ

โดยสรุปแล้ว การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ การทำความเข้าใจเป้าหมายของคุณ ศึกษาข้อมูลอีกฝ่าย สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น เน้นความสัมพันธ์ระยะยาว และปิดข้อตกลง คุณจะสามารถเจรจาได้สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ ด้วยการฝึกฝน คุณสามารถพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองและกลายเป็นนักเจรจาต่อรองที่มีทักษะในทุกสถานการณ์ทางธุรกิจ

แจกฟรีหนังสือคำศัพท์

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง

ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา