เทคนิคเขียน Resume ยังไงให้ชนะใจ HR พร้อมตัวอย่าง

job interview

Resume เรซูเม่ เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับสมัครงานส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศในเอเชีย รวมทั้งประเทศออสเตรเลียด้วย สำหรับนักเรียนจบใหม่ ผู้ที่ต้องการสมัครงานในประเทศดังกล่าว หรือองค์กรที่ตัวเองต้องการเข้าทำงานด้วยขอให้ส่งเรซูเม่สมัครงานให้กับพวกเขาในด่านแรก ก่อนการสัมภาษณ์งานในขั้นตอนต่อไป

ในบทความนี้เราได้รวบรวมสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการเขียน resume แบบจบครบไว้ในที่เดียว เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน resume ให้ดีมากขึ้น ก่อนลงมือเขียน resume ของคุณสำหรับสมัครงานได้อย่างมั่นใจ

เรซูเม่ Resume คืออะไร?

เรซูเม่ (resume) หรือ résumé ในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าการสรุป ซึ่งเรซูเม่ก็คือเอกสารสั้น ๆ ที่นำไปใช้ในการสมัครงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้พิจารณาหรือ HR ได้มองเห็นภาพรวมด้านการทำงานของผู้สมัครแต่ละคน ซึ่งเรซูเม่ที่ดีควรเขียนให้เหมาะสำหรับตำแหน่งงานใดตำแหน่งหนึ่งโดยเฉพาะและควรมีความยาวเพียง 1-2 หน้าเท่านั้น

เรซูเม่มีความสำคัญอย่างไร?

เรซูเม่สมัครงานมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเอกสารที่ใช้อธิบายถึงคุณสมบัติและแสดงให้ผู้พิจารณาเห็นว่าคุณมีความแตกต่างจากผู้สมัครคนอื่น ๆ อย่างไรบ้าง ซึ่งเรซูเม่ที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • ดึงความสนใจจากผู้พิจารณาหรือ HR ขององค์กรที่คุณต้องการสมัครงานได้
  • แสดงให้เห็นถึงทักษะและความสำเร็จที่คุณเคยมี
  • อธิบายให้เห็นว่าคุณเหมาะสำหรับตำแหน่งงานนั้นอย่างไรบ้าง
  • เขียนให้น่าสนใจ เพื่อให้เขาเรียกคุณเข้าไปสมัครงานให้ได้!

เรซูเม่ที่ดีควรเป็นอย่างไร?

  1. จัดเรียงตามจัดตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้น (chronological order) จากล่าสุดก่อน
  2. ใส่ข้อมูลที่อัปเดตและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
  3. ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญสำหรับตำแหน่งงานที่คุณต้องการสมัคร
  4. ควรมีความยาวเพียง 1 หน้า ไม่เขียนให้เยิ่นเย้อจนเกินไป
  5. ไม่มีข้อผิดพลาด ทำให้ต้องอ่านตรวจทานให้ดีก่อนส่ง หรือ ขอให้เพื่อนช่วยอ่านอีกแรงด้วยเผื่อมีอะไรตกหล่นที่คุณมองข้ามไป

โครงสร้างของเรซูเม่ที่ดี และ เทคนิคในการเขียน resume

หัวข้อเรื่อง

หัวข้อเรื่องควรประกอบไปด้วยชื่อของคุณ ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมทั้งที่อยู่และข้อมูลสำหรับการติดต่อ ควรเขียนให้สั้นและกระชับ เว้นวรรคเพื่อให้อ่านง่ายตามสมควร และไม่ควรใส่ข้อมูลที่ไม่จำเป็น เช่น ลิงก์โซเชียลมีเดียของคุณ ส่วนอีเมลที่ใช้สมัครงานก็ควรเป็นอีเมลทางการสำหรับใช้ในการทำงานโดยเฉพาะ

การศึกษา

หัวข้อการศึกษาให้ใส่แค่ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อสาขาวิชา และระยะเวลาในการเรียน

ประสบการณ์ด้านการทำงาน

ประสบการณ์ด้านการทำงาน ไม่ควรเขียนเพื่ออธิบายเกี่ยวกับตัวงานอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรเขียนเพื่อแสดงให้เห็นด้วยว่าคุณได้ทำประโยชน์อะไรกับงานนั้นบ้าง ได้รับรางวัลหรือมีผลลัพธ์ทางธุรกิจอะไรที่คุณมีส่วนร่วมหรือไม่ นอกจากนั้นให้ระบุถึงชื่อบริษัทหรือองค์กรที่คุณเคยทำงานมาก่อน ระยะเวลาในการทำงาน รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบที่คุณมีโดยใช้เครื่องหมายแบ่งเป็นข้อๆเพื่อช่วยให้อ่านได้ง่ายขึ้นด้วย

ทักษะและความสามารถ

ทักษะการในด้านต่างๆ เช่น การใช้ภาษา (ควรบอกระดับว่า ดี ปานกลาง หรือพอใช้) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ระบุให้ชัดเจนว่ามีโปรแกรมอะไรบ้าง ทักษะอื่น ๆ เช่น ดนตรี กีฬา งานอดิเรก

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลจากความสำเร็จทั้งในที่ทำงานและจากสถานศึกษา ใส่ผลคะแนนด้านภาษาเพิ่มเติม หรือระบุเกี่ยวกับรางวัล ใบประกาศนียบัตรเพิ่มเติมที่คุณมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นประกาศนียบัตรที่เกี่ยวกับการทำงานของคุณโดยตรง เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับคุณออกไปจากผู้สมัครรายอื่น ๆ

แจกฟรีหนังสือคำศัพท์

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

อ่านมาถึงตรงนี้ก็จะได้รู้แล้วว่าเรซูเม่คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร เทคนิคในการเขียน resume ที่ดีมีอะไรบ้าง เพื่อนำไปปรับใช้ในการเขียน resume ที่ดีของคุณในขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้อสำคัญก็คือเขียนให้เหมาะสำหรับตำแหน่งงานและองค์กรที่คุณต้องการสมัครให้มากที่สุด ไม่ใช้เรซูเม่เดียวสำหรับสมัครหลาย ๆ งานเพราะแสดงให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจ และแสดงให้พวกเขาเห็นถึงความเป็นมืออาชีพด้วยการอ่านตรวจทานให้ดีก่อนส่ง ไม่ให้มีข้อผิดพลาด ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้พิจารณาเรซูเม่ของคุณได้เป็นอย่างดี

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง

ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา