8 เคล็ดลับเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ พร้อมแบบฟอร์ม

formal vs. informal emails

ในโลกปัจจุบัน การสื่อสารผ่านทางอีเมลภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการทำงานหรือเพื่อการใช้ส่วนบุคคล ด้วยเหตุนี้การรู้จักวิธีการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษที่เหมาะสมตามสถานการณ์ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และให้เคล็ดลับ ตัวอย่างอีเมลภาษาอังกฤษและคำศัพท์ที่สำคัญเพื่อช่วยให้คุณเขียนอีเมลภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

4 วิธีเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ

อีเมลภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการใช้สำหรับการสื่อสารเพื่อการทำงานหรือการสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การสมัครงาน การติดต่อธุรกิจ หรือการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการและสุภาพเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและตอบกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนี้คือเคล็ดลับสำหรับการเขียนอีเมลแบบเป็นทางการ

1. ใช้คำทักทายที่เหมาะสม: ให้เริ่มต้นอีเมลภาษาอังกฤษด้วยคำทักทายที่เหมาะสม เช่น
“Dear Mr./Ms. [last name],” “To Whom It May Concern,” or “Dear Hiring Manager.” 

“เรียน คุณหรือนาย” “เรียน คุณหรือนาง” “ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง” หรือ “ถึงผู้จัดการ”

2. เน้นความชัดเจนและสั้นกระชับ: ให้ใช้ภาษาที่ชัดเจนและสั้นกระชับ เน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

3. ใช้ไวยากรณ์และการใช้คำให้ถูกต้อง: ใช้ไวยากรณ์และการใช้คำให้ถูกต้อง เพื่อให้เข้าใจง่ายและแม่นยำ

4. แนบข้อมูลติดต่อ: ให้แนบข้อมูลติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลหรือช่องทางการติดต่ออื่นๆที่คุณมี

ตัวอย่างอีเมลภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ

Subject: Job Application for [Position Name]

Dear Hiring Manager,

I am writing to express my interest in the [Position Name] position at [Company Name]. I have attached my resume and cover letter for your consideration.

I am excited about the opportunity to join your team and contribute to the success of your organization. Please let me know if you need any additional information or have any questions.

Thank you for your time and consideration.

Sincerely,

[Your Name]

4 วิธีเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการ

ใช้สำหรับการสื่อสารส่วนตัว เช่น การสื่อสารกับเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการจะมีลักษณะของความเป็นกันเอง แต่ก็ต้องยังคงเคารพต่อผู้รับอีเมลอยู่เสมอ 

1. ใช้คำทักทายที่เหมาะสม: ให้เริ่มต้นอีเมลด้วยคำทักทายที่เหมาะสม เช่น Hi, Hello, Hey, What’s up “สวัสดี” “หวัดดี” หรือ “สวัสดีครับ/ค่ะ”

2. ใช้ภาษาเข้าใจง่าย: ให้ใช้ภาษาเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย

3. ใช้คำสบายๆ: ให้เลือกใช้คำที่สบายๆเพื่อให้ผู้อ่านรับรู้ได้ถึงอารมณ์และแนวคิดของผู้ส่งอีเมล

4. แสดงความสุข: ให้แสดงความสุขหรือความสนุกสนาน เช่น การแบ่งปันข่าวสาร รูปภาพ หรือวิดีโอตลก

ตัวอย่างอีเมลภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการ

Subject: Catching Up

Hi [Friend’s Name],

It’s been a while since we last talked, and I wanted to see how you’re doing. How has work been? Have you been up to anything exciting lately?

I’ve been keeping busy with work and some new hobbies. I recently started learning how to cook and have been having a lot of fun with it.

Let’s catch up soon over a call or maybe even meet up for coffee.

Take care,

[Your Name]

3 ข้อแตกต่างระหว่างอีเมลภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

1. ภาษาและลักษณะเสียงพูด:

อีเมลภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ: 

จะใช้ภาษาทางการและเสียงพูดที่สุภาพ เขามักใช้คำทักทายแบบเป็นทางการและการพูดถึงผู้รับจดหมายโดยใช้คำนำหน้าชื่อและนามสกุล (เช่น ถึง นายสมชาย คุณนางศรี) ภาษาที่ใช้มักมีโครงสร้างและมุ่งเน้นการสื่อความเป็นระเบียบและมืออาชีพ

อีเมลภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการ: 

จะใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการและเสียงพูดที่เป็นกันเองและเป็นมิตร อาจใช้คำทักทายแบบไม่เป็นทางการ (เช่น สวัสดี, หวัดดี, ยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้ง) และการพูดถึงผู้รับจดหมายโดยใช้ชื่อเล่น ภาษาที่ใช้มักเป็นภาษาที่ผ่อนคลายกว่า อาจมีการใช้คำพูดที่ติดตลก หรือเรื่องราวส่วนตัว หรือสำนวนต่างๆ

2. วัตถุประสงค์:

อีเมลภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ: 

มักถูกใช้สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจหรืออาชีพ เช่น การสมัครงาน ข้อเสนอธุรกิจหรือการสื่อสารอย่างเป็นทางการ มักมีโครงสร้างที่ชัดเจน มีวัตถุประสงค์และเรียกเก็บการกระทำเฉพาะ

อีเมลภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการ: 

อาจถูกใช้สำหรับการสื่อสารส่วนตัว เช่น การติดต่อเพื่อสื่อสารกับเพื่อนและคนในครอบครัวหรือการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน อาจเป็นการสื่อสารที่เป็นการพูดคุยกันไปแบบมีความยืดหยุ่น ไม่จำเป็นต้องมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างที่แน่นอน

3. การจัดรูปแบบ:

อีเมลภาษาอังกฤษแบบเป็นทาง: 

การมักจะมีรูปแบบที่แน่นอน เช่น มีหัวข้อที่ชัดเจน การทักทายแบบเป็นทางการ และข้อความที่กระชับสั้น มักมีการใช้ลายเซ็นที่เป็นทางการและส่วนลงนามพร้อมข้อมูลการติดต่อของผู้ส่ง

อีเมลภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการ: 

อาจจะมีรูปแบบที่ไม่แน่นอนมากขึ้น มีเสียงพูดและทักทายแบบไม่เป็นทางการ อาจไม่จำเป็นต้องมีข้อความที่กระชับและเข้ากับโครงสร้างที่แน่นอน

คำศัพท์เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ

1. คำศัพท์เขียนเปิดอีเมลภาษาอังกฤษ

แบบเป็นทางการ (Formal email opening):

 • เรียน (Dear)
 • เรียนท่านสมาชิกผู้ที่เกียวข้อง (Dear member concerned)
 • เรียนท่านผู้อ่านที่เคารพ (Dear respected reader)
 • เรียนท่านผู้รับผิดชอบ (Dear person in charge)

แบบไม่เป็นทางการ (Informal email opening):

 • สวัสดี (Hi)
 • สวัสดีครับ/ค่ะ (Hello)
 • สวัดดี (Greetings)
 • ยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้ง (Welcome back)

2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษเขียนปิดท้ายอีเมล

แบบเป็นทางการ Formal:

 • Sincerely/Sincerely Yours 
 • Respectfully
 • Best Regards

แบบไม่เป็นทางการ Informal:

 • Cheers
 • Thanks
 • Take care

การรู้วิธีการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่มีประโยชน์ทั้งสำหรับบุคคลและในด้านอาชีพ ไม่ว่าคุณจะเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการสิ่งสำคัญคือต้องใช้โทนเสียงและภาษาที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติตามมารยาทในการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษที่เหมาะสม ควรเขียนให้ชัดเจน กระชับ และแสดงความเคารพต่อผู้รับและผู้อ่านเมื่อเขียนปิดอีเมล ทำตามเคล็ดลับและเทมเพลตอีเมลที่เราได้แสดงตัวอย่างไว้ให้ในบล็อกนี้และใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องตามบริบทของอีเมลนั้นๆเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถพัฒนาทักษะการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษและมั่นใจได้ว่าอีเมลของคุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณเขียนอีเมลภาษาอังกฤษให้พิจารณาสถานการณ์ เลือกโทนเสียงและโครงสร้างของอีเมลที่เหมาะสมเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

แจกฟรีหนังสือคำศัพท์

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง
ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา