Relative clauses: Who, Whom ,Whose, Which, That ใช้ยังไง แตกต่างกันยังไง

How to use Relative Clauses

ไวยากรณ์เป็นกฎและหลักการที่ระบุลำดับและการใช้คำศัพท์ ประโยค และส่วนประกอบอื่นๆ ของภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ไวยากรณ์จะช่วยให้คุณเข้าใจและใช้ประโยคอย่างถูกต้องตามหลักภาษา เช่น การใช้คำกริยาในเวลาที่ถูกต้อง การกำหนดชนิดของคำนาม และการสร้างประโยคที่มีความเป็นระเบียบทักษะในการใช้ไวยากรณ์อังกฤษที่แข็งแกร่งจะส่งผลดีต่อการสื่อสารทั้งในระดับส่วนตัวและสากล มันช่วยให้คุณสามารถเล่าเรื่องราว แสดงความคิดเห็น หรือแสดงความรู้สึกของคุณได้อย่างชัดเจน โดยไม่ก่อให้เกิดความสับสนหรือความเข้าใจผิดพลาด
ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Relative Clauses ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในภาษาอังกฤษที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมคำนามหรือวลีที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากคุณต้องการเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษและอยากทราบวิธีใช้ Relative Clauses อย่างถูกต้องcคุณมาถูกที่แล้ว!

สารบัญ

Relative clauses คืออะไร

Relative clause หรือประโยคสัมพันธ์เป็นประโยคย่อยที่ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติของคน สัตว์ สิ่งของ หรือการกระทำของคนหรือสิ่งของในประโยคอื่น ๆ ภายในประโยคเดียวกัน โดยใช้คำบุพบทเช่น that, which, who, whom, และ whose เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ประโยคเดิมสามารถอธิบายข้อมูลหลายๆ อย่างในประโยคเดียวกันได้อย่างชัดเจน

Relative clauses ประกอบด้วย 2 ประเภทคือ

1. Defining relative clause

Defining relative clause คือ relative clause ที่ระบุเจาะจงลงไปว่าหมายถึงใคร อันไหน ถ้าไม่รุบุเจาะจงจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ และไม่ได้ใช้เครื่องหมายจุลภาค(comma)เพื่อเว้นวรรคออกจากประโยคหลัก มีหน้าที่เพื่อขยายและระบุคำนามที่มันตามหลังดังนั้นจึงไม่สามารถตัดออกได้

2. Non-defining relative clause

Non-defining relative clause คือ อนุประโยคที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่ได้รับการระบุแล้ว เป็นการอธิบายขยายความเพิ่มเติมให้กับคำนาม ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง จะตัดทิ้งออกไปก็ได้ และจะอยู่ในเครื่องหมายจุลภาค (comma)

Relative clauses มีอะไรบ้าง ใช้ต่างกันยังไง พร้อมตัวอย่างประโยค

1. Who

ใช้ “who” เมื่อ Relative pronoun (ประพันสรรพนาม) เป็น Subject (ประธาน) ของประโยค และจะต้องทำหน้าที่เป็นประธานของกริยาที่ตามมาด้านหลัง

ตัวอย่าง Defining relative clause:

The woman who is singing is my friend. ผู้หญิงที่กำลังร้องเพลงคือเพื่อนของฉัน

ตัวอย่าง Non-defining relative clause:

My friend, who is a great singer, is coming over tonight. เพื่อนของฉันที่เป็นนักร้องที่เก่งจะมาหาคืนนี้

2. That

ใช้ That ใช้เมื่อ Relative pronoun (ประพันสรรพนาม)เป็น Object (กรรม) ของประโยค เพื่อ อธิบายหรือระบุถึงทั้งบุคคลและสิ่งของ  

ตัวอย่าง Defining relative clause:

The dog that chased the cat is mine. สุนัขที่ไล่แมวคือสุนัขของฉัน 

ตัวอย่าง Non-defining relative clause:

The book, that you borrowed from me last week, was written by Stephen King. หนังสือเล่มนั้น ที่คุณยืมจากฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถูกเขียนโดยสตีเฟ่น คิง

3. Whom

ใช้ “whom” เมื่ออธิบายเกี่ยวกับคนที่เป็น Object (กรรม) ของประโยค

ใช้ “whom” เมื่อ Relative pronoun (ประพันสรรพนาม) เป็น Object (กรรม) ของคำกริยาใน Relative clause (ประโยคย่อย) เพื่อขยายคำนามที่เป็นกรรมของคำกริยาที่ตามหลัง

ตัวอย่าง  Defining relative clause:

 • The woman whom I met is my neighbor. ผู้หญิงที่ฉันพบเป็นเพื่อนบ้านของฉัน
 • The man whom I spoke to on the phone was very helpful. ชายที่ฉันพูดคุยด้วยทางโทรศัพท์มีน้ำใจมาก

ตัวอย่าง Non-defining relative clause:

 • My neighbor, whom I met yesterday, is a retired teacher. เพื่อนบ้านของฉันที่ฉันพบเมื่อวานนี้เป็นครูเกษียณ 
 • The CEO, whom I interviewed last week, was very kind. ผู้บริหารสูงสุดในบริษัทที่ฉันได้สัมภาษณ์งานด้วยเป็นคนใจดีมาก 

4. Whose

ใช้ “whose” เมื่ออธิบายการครอบครองของคน สัตว์ หรือสิ่งของ

ตัวอย่าง  Defining relative clause:

 • The boy whose bike was stolen reported it to the police. เด็กชายที่ถูกขโมยจักรยานไปได้แจ้งตำรวจ
 • The book whose author is famous is a best-seller. หนังสือที่เขียนโดยผู้เขียนชื่อดังเป็นหนังสือขายดีที่สุด 

ตัวอย่าง Non-defining relative clause:

 • My friend, whose birthday is next week, loves chocolate cake. เพื่อนของฉันที่วันเกิดถัดไปชอบเค้กช็อคโกแลต
 • The city, whose population is growing, is experiencing a lot of changes. เมืองที่ประชากรเพิ่มขึ้นกำลังประสบการเปลี่ยนแปลงมากมาย

5. Which

ใช้ “which” เมื่ออธิบายเกี่ยวกับสิ่งของหรือกลุ่มของสิ่งของ

Relative pronoun “which” ใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ (thing) และมักใช้กับประโยคที่มีการอธิบายหรือแนะนำของวัตถุหรือสิ่งของในประโยค เช่น

 • I bought a new shirt which has a style I like, and it’s red. ฉันได้ซื้อเสื้อใหม่ซึ่งเป็นสไตล์ที่ฉันชื่นชอบ และเป็นสีแดง
 • There is my house number, which is 123 on this street. มีหมายเลขที่บ้านของฉัน ซึ่งคือเลข 123 บนถนนย่านนี้

ในบางกรณี “which” สามารถใช้แทนที่ “that” ได้เช่นกัน แต่ “that” มักจะใช้กับประโยคที่เน้นความจำเป็นและสื่อความหมายที่แน่นอนกว่า “which”เช่น

I bought a new shirt that has a style I like, and it’s red. ฉันได้ซื้อเสื้อใหม่ที่มีสไตล์ที่ฉันชื่นชอบ และเป็นสีแดง

ตัวอย่างประโยค   Defining relative clause:

The laptop which I bought yesterday is very fast. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่ฉันซื้อเมื่อเมื่อวานนี้มันเร็วมาก

The car which is parked in front of the house is mine. รถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านเป็นของฉัน

ตัวอย่างประโยค Non-defining relative clause:

 • My new laptop, which is a MacBook Pro, is very fast. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของฉันซึ่งคือ MacBook Pro มันเร็วมาก
 • Her new car, which she bought last week, is a red Toyota. รถใหม่ของเธอที่เธอซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นรถยนต์สีแดงยี่ห้อ Toyota

แนวทางเพิ่มเติมในการใช้ Relative clauses:

1. ให้ความชัดเจนว่า Relative pronoun อ้างอิงถึงนามหรือสรรพนามที่ต้องการอธิบาย

Relative pronoun ควรตามหลังนามหรือสรรพนามที่ต้องการอธิบายเลย

ตัวอย่าง: เด็กสาวที่ชนะการแข่งขันวิ่งเร็วมาก (The girl who won the race was very fast.)

2. เลือกใช้ Relative pronoun ที่เหมาะสมกับบริบท

“who” และ “whom” ใช้เมื่ออธิบายเกี่ยวกับคน 
“whose” ใช้เมื่ออธิบายเกี่ยวกับการครอบครอง 
“which” ใช้เมื่ออธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
“that” สามารถใช้แทนที่ “who” “whom” หรือ “which” ได้ทั้งสองประเภทของ Relative clauses

ตัวอย่าง: The project that I’m working on is very challenging. โครงการที่ฉันกำลังทำงานอยู่เป็นโครงการที่ยาก 

3. ใช้ comma ให้ถูกต้องสำหรับ Non-defining relative clause

Non-defining relative clause ต้องใช้ comma เพื่อแยกคำอธิบายเพิ่มเติมออกจากส่วนที่เหลือของประโยคหรือออกจากประโยคหลัก 
ในขณะที่ Defining relative clause ไม่จำเป็นต้องใช้ comma เนื่องจากเป็นส่วนที่จำเป็นต่อความหมายของประโยค

การใช้ Relative clauses อย่างถูกต้องจะช่วยให้ประโยคของคุณมีความชัดเจนมากขึ้นโดยการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้คุณสามารถรับรองได้ว่าประโยคของคุณถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และสื่อความหมายที่ต้องการออกมาได้อย่างชัดเจนหากคุณยังมีปัญหาเกี่ยวกับ Relative clauses โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสามารถช่วยให้คุณรู้จักและเข้าใจหลักการใช้งานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของคุณอย่างรวมถึงช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในสายอาชีพและการใช้ชีวิตโดยทั่วไป

แจกฟรีหนังสือคำศัพท์

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง
ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา