Articles คืออะไร มีอะไรบ้าง และมีหลักการใช้งานอย่างไร

How to use Articles: "A, An, The"

Articles หรือ คำนำหน้าคำนามประกอบไปด้วย: “A”, “an”, และ “the” Articles มีหน้าที่ในการชี้แจงเพื่อนำเสนอหรือเป็นตัวกำหนดคำนาม (noun) ในประโยค เพื่อให้ผู้พูดหรือผู้เขียนเข้าใจว่านามนั้นเป็นตัวเดียวกับคำที่ถูกอธิบาย หรือถูกใช้อย่างไรในประโยค

การใช้คำนามที่มีคำกำกับเช่น “a”, “an”, และ “the” เป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง หากใช้ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดได้ง่าย ในบทความนี้เราจะแนะนำวิธีการเลือกใช้ “a”, “an”, และ “the” อย่างถูกต้อง เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและใช้งานได้อย่างถูกต้องเมื่อต้องการใช้คำนามในประโยค

หลักการใช้ "A" และ "An"

“A” และ “An” เป็น articles ที่ใช้กับนามเอกพจน์ (singular noun) โดยมีหน้าที่เป็นตัวบอกปริมาณและความเฉพาะของนามนั้น ๆ

หลักการใช้ "A"

“A” ใช้กับนามเอกพจน์ที่นับได้ (countable noun) แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะ ดังเช่น

“a book” (หนังสือหนึ่งเล่ม)

“a cat” (แมวตัวหนึ่ง)

หลักการใช้ "An"​

“An” ใช้เมื่อนามเอกพจน์ที่นับได้แต่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ (vowel sound) ดังเช่น

“an apple” (แอปเปิ้ลหนึ่งลูก)

“an hour” (ชั่วโมงหนึ่ง)

หลักการใช้ "The"​

“the” ใช้กับคำนามที่ได้ถูกกล่าวมาแล้ว หรือเป็นคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะ เช่น

“The book on the table”

“The Eiffel Tower”

การใช้ "a", "an", และ "the" ในประโยค

เราสามารถใช้ “a” หรือ “an” กับคำนามในประโยคเพื่อเป็นการกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เป็นที่รู้จัก หรือไม่ได้กล่าวถึงมาก่อน เช่น

“I have a car”

“She has an umbrella”

เราสามารถใช้ “the” เพื่อกล่าวถึงสิ่งที่เป็นที่รู้จักแล้ว หรือได้กล่าวถึงมาก่อน เช่น

“I have the book that you recommended”

“She visited the Eiffel Tower last year”

แบบฝึกหัด

ใส่คำนำหน้านาม (article) “a”, “an”, หรือ “the” ให้ถูกต้องตามบริบทที่กำหนด

1. I need to buy _______ new phone.

2. My father works at _______ hospital.

3. I saw _______ elephant at the zoo yesterday.

4. I can’t find _______ umbrella. Have you seen it?

5. _______ sun is shining and_______ birds are singing.

เฉลย:

  1. A
  2. The
  3. An
  4. an
  5. The, the

1. My little brother wants to be _______ astronaut when he grows up.

2. I need to get _______ haircut this weekend.

3. We are going to _______ beach next week.

4. I’m going to make _______ cake for the birthday party.

5. _______ water is boiling. Can you make some tea?

เฉลย:

  1. An
  2. A
  3. The
  4. A
  5. The

การใช้ “a”, “an”, และ “the” เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษต้องรู้ เพราะการใช้คำนามที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและใช้งานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้ผู้เรียนฝึกฝนการใช้ “a”, “an”, และ “the” ในประโยคเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และหากต้องการเรียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ คุณสามารถเลือกเรียนกับเราที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเราได้ ที่นี่ 

หากคุณต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ดีขึ้น หรือต้องการพัฒนาทักษะในการสื่อสารเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ทางเรามีหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เรียนที่เริ่มต้นหรือผู้เรียนที่มีความสามารถมาก่อน ทางเรามีทีมผู้สอนที่มีประสบการณ์และคุณภาพสูง ที่จะช่วยส่งเสริมให้คุณพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่ารอช้า มาเรียนกับเราเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าสู่โลกการทำงานและชีวิตประจำวันกันเลย!

แจกฟรีหนังสือคำศัพท์

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง

ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา