วลีและคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเจรจาธุรกิจหว่างประเทศ

business meeting

การเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากต้องเผชิญหน้ากับภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญมากในการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นภาษาสากลที่เข้าใจกันได้ในทุกมุมโลก นอกจากนี้ การพูดภาษาอังกฤษได้ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หากคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ คำว่า “sorry” “ขอโทษ” และ “thank you” “ขอบคุณ” อาจไม่เพียงพอต่อการติดต่อทางธุรกิจ ในบทความนี้เราจะแนะนำวลีและคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

Table of Contents

1. การแนะนำตัวเอง

เมื่อเริ่มต้นการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ สิ่งแรกที่ควรทำคือการแนะนำตัวเอง โดยใช้วลี

May introduce myself? ฉันขอแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหม?

I’d like to introduce myself. ผม/ดิฉันขอแนะนำตัวเอง

It’s great to meet you. ดีใจที่ได้พบคุณ

I represent _______ company. ผม/ดิฉันเป็นตัวแทนของบริษัท________

May I know your position in the company? ขอสอบถามตำแหน่งของคุณในบริษัทได้ไหม

2. วลีและคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำคัญสำหรับการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทของอีกฝ่ายในแบบที่สุภาพ

Can you tell me more about your company’s background? คุณสามารถบอกผม/ดิฉันเกี่ยวกับประวัติของบริษัทของคุณได้ไหม

I’d like to know about your company’s products or services. ผม/ดิฉันอยากรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทของคุณ

What challenges are you facing in your industry? คุณเผชิญกับความท้าทายใดในอุตสาหกรรมของคุณ

How do you see the market evolving in the next few years? คุณคาดว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอนาคต

Could you tell me more about your company? คุณสามารถบอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทของคุณได้ไหม?

ประโยคภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความเห็นใจ

I understand your concerns. ฉันเข้าใจความกังวลของคุณ

I understand that this is an important issue for you. ผม/ดิฉันเข้าใจว่าเรื่องนี้มีความสำคัญสำหรับคุณ

I can appreciate how challenging this situation must be for you. ผม/ดิฉันเข้าใจว่าสถานการณ์นี้ต้องเป็นเรื่องยากสำหรับคุณ

I’m sorry to hear that you’ve experienced difficulties with this. ผม/ดิฉันเสียใจที่ได้ยินว่าคุณมีปัญหาในเรื่องนี้

วลีนี้ใช้เพื่อแสดงความเห็นใจและช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเจรจา

I want you to feel comfortable expressing your needs and concerns.

ผม/ดิฉันอยากให้คุณรู้สึกสบายใจที่จะแสดงความต้องการและความกังวลของคุณ

We value your input and want to ensure that your voice is heard.

เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคุณและต้องการทำให้แน่ใจว่าเสียงของคุณได้รับการใส่ใจ

Let’s work together to find a solution that meets both of our needs.

มาทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ตอบโจทย์ของเราทั้งสอง

ประโยคภาษาอังกฤษใช้เพื่อสร้างความเคารพ

I appreciate your time and effort in these negotiations. ผม/ดิฉันขอบคุณเวลาและความพยายามของคุณในการเจรจาต่อรองเรื่องนี้

Your company has an excellent reputation in the industry. บริษัทของคุณมีชื่อเสียงมากในอุตสาหกรรมนี้

I respect your expertise and knowledge in this field. ผม/ดิฉันเคารพความเชี่ยวชาญและความรู้ของคุณในสายงานนี้

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงความเห็นต่อทางเลือกในกรณีที่การเจรจา

We are looking for a mutually beneficial partnership. เรากำลังมองหาความร่วมมือที่มีประโยชน์และเป้าหมายสอดคล้องกัน

We would like to discuss the terms of the agreement. เราอยากพูดคุยเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลง

Could you please clarify the details of the proposal? คุณช่วยอธิบายรายละเอียดของข้อเสนอได้ไหม

We are willing to compromise to reach an agreement. เรายินดีที่จะต่อรองเพื่อเจรจาเพื่อให้ได้ข้อตกลง

Let’s explore other options. มาดูทางเลือกอื่นกันดีกว่า

ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อนัดประชุมหรือนัดสนทนาในครั้งต่อไป

Could we schedule another meeting to continue our discussion? เราจะนัดพบกันอีกครั้งเพื่อสานต่อบทสนทนาได้ไหม?

It seems like we need more time to discuss this. How about we schedule another meeting? ดูเหมือนว่าเราต้องใช้เวลามากขึ้นในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ทราบว่าเราสามารถนัดพูดคุยประชุมกันอีกครั้งได้ไหม

I think it would be helpful if we had another meeting to go over the details. ผม/ดิฉันคิดว่าจะเป็นประโยชน์หากเรามีการประชุมอีกครั้งเพื่อพิจารณารายละเอียด

Let’s reconvene at a later date to continue this discussion. มาพูดคุยพบกันอีกครั้งในครั้งหน้าเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับข้อเสนอ

Can we set up a follow-up meeting to further explore this opportunity? ไม่ทราบว่าเราสามารถจักประชุมการติดตามฉบับต่อไปเพื่อดูโอกาสความเป็นไปได้เพิ่มเติมได้ไหม

ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อยืนยันการประชุมหรือนัดสนทนาในครั้งต่อไป

Great, let’s schedule a meeting for next week. เยี่ยมเลย! มาทำการนัดหมายสำหรับสัปดาห์หน้าได้เลย

That works for me. What day and time are you available? สำหรับผม/ดิฉัน ไม่มีปัญหา ไม่ทราบว่าวันและเวลาไหนจะสะดวกสำหรับคุณ

I’ll have my assistant send you a calendar invitation with the details. ผม/ดิฉันจะให้ผู้ช่วยของฉันส่งคำเชิญการประชุมไปให้คุณพร้อมรายละเอียด

โดยสรุปแล้ว ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ โดยการเรียนรู้วลีและคำศัพท์สำคัญ จะช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าและคู่ค้าธุรกิจระหว่างประเทศ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของเราสามารถช่วยเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการเจรจาธุรกิจและสถานการณ์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและประสบความสำเร็จในอนาคตของการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณกำลังมองหาโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูงและสอนในแบบที่ตอบสนองความต้องการของคุณในการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ โรงเรียนของเราเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเจรจาทางธุรกิจ หรือเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต เรามีคอร์สที่เหมาะสมสำหรับคุณ

พิเศษเพียง 5,950 บาท

Online Group Speaking

เรียนพูดแบบกลุ่ม
เริ่มต้นเพียง 8,200 บาท

Online Private Study

เรียนตัวต่อตัว
พิเศษเพียง 1,450 บาท

Online Video Speaking

เรียนวิดีโอออนไลน์

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง

ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา