คุณรู้เกี่ยวกับ
ความแตกต่างระหว่าง British English กับ American English
ทั้ง 5 ข้อนี้หรือไม่?

Flag of US and the UK next to each other

สำเนียงภาษาอังกฤษโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็นสำเนียงภาษาอังกฤษแบบบริติชและภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ซึ่งแต่ละสำเนียงก็ถูกนำไปใช้ในแต่ละพื้นที่ของโลกแตกต่างกันออกไป โดยประเทศที่มีการพูดสำเนียงภาษาอังกฤษแบบบริติชคือประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักรเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลล์ และไอร์แลนด์ ส่วนสำเนียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจะได้รับความนิยมมากกว่า

จากข้อมูลการศึกษาใน The Guardian พบว่า ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันมีอิทธิพลในหลายเมืองของยุโรป ไม่ว่าจะเป็น มาดริด ปารีส อัมสเตอร์ดัม เบอร์ลิน เป็นต้น นอกจากนั้นก็ยังมีอิทธิพลในประเทศแอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์มากขึ้นด้วย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยหลักก็คืออิทธิพลของภาษาอังกฤษแบบอเมริกันในอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากอเมริกานั่นเอง

ในบทความนี้เราจะมาดูไปพร้อม ๆ กันว่าความแตกต่างระหว่าง British English กับ American English หลัก ๆ ทั้งหมด 5 ข้อมีอะไรบ้าง

1. คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหลายคำที่มีการเขียนสองแบบคือคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบบริติชและคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันตัวอย่างคำศัพท์ที่เขียนต่างกันสำหรับสองสำเนียงบริติช/อเมริกัน ได้แก่ trousers/pants, flat/apartment, queue/line, film/movie, mate/buddy เป็นต้น

British English

Trousers
Flat
Queue
Film
Mate

American English

Pants
Apartment
Line
Movie
Buddy

2. การสะกดคำ

นอกจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเดียวกันแต่เขียนกันคนละแบบแล้ว ก็ยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเดียวกันแต่สะกดคำคนละแบบด้วย ตัวอย่างของการสะกดคำที่แตกต่างกันระหว่างสองสำเนียงภาษาอังกฤษแบบบริติช/อเมริกัน ได้แก่ theatre/theater, colour/color, analyse/analyze, ageing/aging, behaviour/behavior เป็นต้น

British English

Theatre
Colour
Analyse
Ageing
Behaviour

American English

Theater
Color
Analyze
Aging
Behavior
สังเกตได้ว่าความแตกต่างระหว่าง british english กับ american english ในการสะกดคำภาษาอังกฤษแบบบริติชจะมีการใช้ re มากกว่า er เพิ่ม u ในการสะกดคำมากกว่า และใช้ s ในการสะกดคำมากกว่า z เป็นต้น ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความคุ้นเคยในการใช้คำศัพท์ที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ที่ได้เรียนหรือจดจำมาจากตำรา การพูดคุย เพลง
หรือภาพยนตร์ที่ได้ดู

3. การใช้รูปคำถามโดยย่อ (Question Tags)

Tag questions คือ รูปแบบของคำถามที่อยู่ท้ายประโยคเพื่อตอบสนองหรือยืนยันข้อมูล มักนิยมใช้ในภาษาอังกฤษแบบบริติชมากกว่าภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ซึ่งประเภทของการใช้รูปคำถามโดยย่อนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ
  • Question tags รูปปฏิเสธ เช่น He’s working as a tour guide isn’t he?
  • Question tags ไม่ใช่รูปปฏิเสธ เช่น She plays the piano, does she?

4. รูปกริยาในอดีต

ความแตกต่างระหว่าง British English กับ American English ที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้คือการสะกดคำของรูปกริยาในอดีตที่แตกต่างกัน โดยตัวอย่างของการสะกดคำกริยาช่อง 2 ที่แตกต่างกันระหว่างสองสำเนียงภาษาอังกฤษแบบบริติช/อเมริกัน ได้แก่ learnt/learned, dreamt/dreamed, burnt/burned ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับคำที่ลงท้ายด้วย ed มากกว่า t สำหรับกริยาช่องสองหรือกริยาในอดีต

5. ไวยากรณ์

นอกจากคำศัพท์และการสะกดคำที่เป็นความแตกต่างระหว่าง British English กับ American English แล้ว ไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษแบบบริติชและภาษาอังกฤษแบบอเมริกันก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น

  • ภาษาอังกฤษแบบบริติชมักจะใช้ past perfect tense ส่วนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันมักจะใช้ past simple tense เช่น I have just had breakfast. vs. I just had breakfast. 
  • ภาษาอังกฤษแบบบริติชมักจะใช้ทั้ง is และ are สำหรับสมุหนาม (collective nouns) ในขณะที่ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันมักจะใช้แต่ is อย่างเดียว

ทีนี้เราก็ได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง British English กับ American English ถึง 5 ข้อด้วยกัน ซึ่งแต่ละคนอาจจะคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษแบบบริติชและภาษาอังกฤษแบบอเมริกันในแบบที่แตกต่างกันออกไป หรือคุ้นเคยทั้งสองแบบรวมกัน และนั่นก็ไม่เป็นปัญหาเลย เพราะจุดประสงค์ของการใช้ภาษาคือการสื่อสารให้เข้าใจกัน อาจจะมีการใช้แบบผสมกันก็ไม่ได้ผิดอะไร

อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่าง British English กับ American English ให้มากขึ้น จะทำให้เราเข้าใจถึงความหลากหลายของภาษาอังกฤษว่ามีหลายแบบ ใช้ได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ และไม่ได้มีรูปแบบตายตัว  นอกจากนั้นยังสามารถนำไปเขียนงานวิชาการได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นด้วย หากชื่นชอบในภาษาอังกฤษแบบสำเนียงไหนมากกว่า ก็สามารถไปเจาะลึกในแต่ละหัวข้อเพิ่มเติมได้ และยิ่งถ้ารู้ทั้ง 2 แบบก็ยิ่งเท่และทำให้การเรียนภาษาของคุณสนุกมากขึ้นไปอีก 

แล้วคุณล่ะพร้อมรึยัง

ติดต่อเราวันนี้ รับเลยทดสอบพูด
วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!
กับอาจารย์เจ้าของภาษา

ยินดีต้อนรับสู่ TOP5 English

รับสิทธิ์ วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!

หรือ สนใจสมัครเรียน

เพียง 1 นาที

กรุณากรอกข้อมูลการติดต่อ
เพื่อให้ทีมงานติดต่อนัดหมาย
ทดสอบวัดระดับ ฟรี!