คำศัพท์ภาษาอังกฤษ American vs British ที่สะกดแตกต่างกัน

American flag VS British flag

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ American vs British ที่สะกดแตกต่างกัน คำศัพท์ภาษาอังฤษ American vs British มีหลายคำที่สะกดต่างกัน โดยที่คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบ British มักจะสะกดคำแบบดั้งเดิมที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส ในขณะที่คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบ American มักจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสะกดคำให้เหมือนกับการออกเสียงสำหรับคำนั้นจริงๆ เพื่อทำให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น การใช้งานจึงควรใช้งานแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ที่ประเทศอังกฤษหรือออสเตรเลีย ควรใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หากคุณพูดกับเพื่อนที่เป็นคนอเมริกันหรือมาจากแคนาดา ก็ควรใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำศัพท์ภาษาอังฤษ american vs british มีประโยชน์ในการใช้งานในชีวิตมาก อย่างไรก็ตามหลายๆคนอาจจะคุ้นชินกับ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน มากกว่า และยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่ถ้าคุณต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนหรือทำรายงานเป็นภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษแบบเดียวกันจะดีที่สุด ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังฤษแบบ American vs British คำศัพท์ที่การสะกดคำต่างกันและคนส่วนใหญ่มักใช้กันผิดอยู่บ่อยๆ คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบ American Canceled = ยกเลิก Labor = แรงงาน Color = สี Traveled = เดินทาง Realize = ตระหนัก […]