หลักการใช้ 3 Tenses: Present, Past, Future

Grammar tenses

วิธีการใช้ Verb Tesnse ในรูปอดีต (Past), ปัจจุบัน (Present) และอนาคต (Future) หลักการใช้ Verb Tenses (การเปลี่ยนรูปเวลา)เป็นสิ่งสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ และยังช่วยแสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับเวลาที่เกิดขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้ Verb Tenses อาจเป็นเรื่องที่ลำบากสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจาก Verb Tenses มีหลายประเภท และมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบทบาทของเวลา และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ Verb Tenses ได้อย่างถูกต้อง ในบทความนี้เราจะมาอธิบายแนวทางในการใช้ Verb Tesnse ในรูปอดีต (Past), ปัจจุบัน (Present) และอนาคต (Future) สารบัญ กริยาอดีต (Past Tense) Past Tense หรือกริยาอดีตใช้กริยาในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต โดยปกติแล้ว Past Tense จะเป็นคำกริยาที่เติม -ed และเป็นกริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงรูป โดยจะแบ่งเป็น 1. […]

Present Perfect Continuous Tense ใช้ยังไง

Grammar tenses

Present Perfect Continuous คืออะไร พร้อมวิธีการใช้งาน และตัวอย่างประโยค Tenses หมายถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของกริยาในประโยคเพื่อแสดงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ โดย Tenses จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ Present Tense, Past Tense และ Future Tense Present Tense: ใช้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือเป็นเรื่องที่เป็นจริงตลอดเวลา เช่น “ฉันเดินไปที่โรงเรียน” (I walk to school)Past Tense: ใช้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต เช่น “ฉันเดินไปที่โรงเรียนเมื่อวาน” (I walked to school yesterday)Future Tense: ใช้เมื่อเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น “ฉันจะเดินไปที่โรงเรียน” (I will walk to school) การใช้ Tenses ถูกต้องนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการสื่อสารในภาษาอังกฤษ เนื่องจากการใช้ Tenses ไม่ถูกต้องอาจทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไปได้ ดังนั้นการเรียนรู้ […]

Present Perfect Tense ใช้ยังไง

Grammar tenses

Present Perfect Tense คืออะไร ใช้ยัง มีโครงสร้างประโยคอะไรบ้าง? Tenses หมายถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของกริยาในประโยคเพื่อแสดงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ โดย Tenses จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ Present Tense, Past Tense และ Future Tense Present Tense: ใช้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือเป็นเรื่องที่เป็นจริงตลอดเวลา เช่น “ฉันเดินไปที่โรงเรียน” (I walk to school)Past Tense: ใช้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต เช่น “ฉันเดินไปที่โรงเรียนเมื่อวาน” (I walked to school yesterday)Future Tense: ใช้เมื่อเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น “ฉันจะเดินไปที่โรงเรียน” (I will walk to school) การใช้ Tenses ถูกต้องนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการสื่อสารในภาษาอังกฤษ เนื่องจากการใช้ Tenses ไม่ถูกต้องอาจทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไปได้ ดังนั้นการเรียนรู้ […]

Present Continuous Tense คืออะไร? ใช้ยังไง?

Grammar tenses

Present Continuous Tense คืออะไร ใช้ยัง มีโครงสร้างประโยคอะไรบ้าง? พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทความ Tenses หมายถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของกริยาในประโยคเพื่อแสดงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ โดย Tenses จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ Present Tense, Past Tense และ Future Tense Present Tense: ใช้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือเป็นเรื่องที่เป็นจริงตลอดเวลา เช่น “ฉันเดินไปที่โรงเรียน” (I walk to school)Past Tense: ใช้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต เช่น “ฉันเดินไปที่โรงเรียนเมื่อวาน” (I walked to school yesterday)Future Tense: ใช้เมื่อเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น “ฉันจะเดินไปที่โรงเรียน” (I will walk to school)การใช้ Tenses ถูกต้องนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการสื่อสารในภาษาอังกฤษ เนื่องจากการใช้ Tenses ไม่ถูกต้องอาจทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไปได้ ดังนั้นการเรียนรู้ […]

Simple Present Tense ใช้ยังไง

Grammar tenses

Simple Present Tense คืออะไร ใช้ยังไง พร้อมแบบฝึกหัด Simple Present Tense ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบัน โดยมันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในการพูดหรือเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป การใช้ Simple Present Tense เป็นสิ่งสำคัญหลักที่เราควรรู้เพื่อใช้ในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ชีวิตประจำวัน หรือการสอบ  ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Simple Present Tense ว่ามันคืออะไร การใช้มันอย่างไร และเมื่อไรควรใช้มัน พร้อมตัวอย่างประโยคและแบบฝึกหัด Tense อื่นๆในกาลปัจุบัน (Present tense)Present ประกอบด้วย 4 รูปแบบได้แก่ Present Simple, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense และ Present Perfect Continuous Tense คุณสามารถอ่านหลักการใช้งานได้เพียงคลิกหัวข้อด้านล่างนี้ Present Simple Tense  Present Continuous Tense Present Perfect […]

“Either…or” กับ “Neither…nor” ใช้ต่างกันยังไง

English grammar

ข้อแตกต่างระหว่าง “Either..or” และ ‘Neither…nor” พร้อมตัวอย่าง รูปแบบ และตัวอย่างการใช้งาน การใช้ “Either…or” และ “Neither…nor”  โดยทั่วไปใช้ในการแสดงความเป็นไปได้ระหว่างสิ่งสองสิ่ง ที่ทั้งสองอาจจะเป็นไปได้ทั้งคู่หรือเพียงอย่างใดอย่างนึงจะเป็นไปได้ และเป็นการปฏิเสธว่าทั้งสองสิ่งนั้นไม่เป็นจริงหรือไม่ถูกต้อง นอกจากการใช้ “Either…or” กับ “Neither…nor” ในรูปแบบนั้นแล้ว ยังมีรูปแบบอื่นๆที่เราสามารถใช้ได้เช่น “Either…or” กับ “Neither…nor รูปแบบคำสรรพนาม คำสันธาน คำนำหน้าคำนามและอื่นๆอีกมากมาย ที่หลายๆคนอาจจะยังใช้ผิดอยู่ มาดูกันว่าแต่ละรูปแบบใช้ต่างกันยังไง  พร้อมตัวอย่างและวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง “Either…or” (หรือ…หรือ) ใช้ในกรณีที่เราต้องการแสดงตัวเลือก เพื่อระบุว่าต้องเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง   ตัวอย่างเช่น Either you come with me, or I’ll go alone. คุณมากับฉันหรือฉันจะไปคนเดียว Either we eat Italian or Chinese food tonight. เรากินอาหารอิตาเลียนหรือจีนได้คืนนี้ “Neither…nor” […]

Present Perfect and Past Perfect แตกต่างกันยังไง

English course

Present Perfect และ Past Perfect Tenses ใช้ต่างกันยังไง พร้อมตัวอย่าง ในวันนี้เราจะมาทบทวนหัวข้อที่สำคัญสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ กันนั่นก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เวลา Present Perfect และ Past Perfect Tenses ในภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาในบทความนี้จะอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง Present Perfect และ Past Perfect ที่เข้าใจได้ง่าย Present ประกอบด้วย 4 รูปแบบได้แก่ Present Simple, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense และ Present Perfect Continuous Tense  Present Perfect Tense (อดีตสมบูรณ์) Present Perfect Tense ใช้เวลาปัจจุบันเป็นหลัก และเน้นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน  โครงสร้างของ Present โครงสร้างของ Present Perfect Tense […]

5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนไทยใช้ผิด

confused face

5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณอาจกำลังนำไปใช้อย่างผิดวิธี ภาษาไทยมีการยืมคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช้เยอะมาก นับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมาจากทั้งการเจริญสัมพันธไมตรี การค้าขาย การเผยแพร่วิทยาการความรู้ การศึกษา รวมถึงการเผยแผ่ศาสนา หลายคำในภาษาไทยมักออกเสียงเดิมตามแบบภาษาอังกฤษ เช่น ลอนดอน เมตร หรือผิดไปจากเดิม เช่น อิงลิช เป็น อังกฤษ โดยการดัดแปลงสระเล็กน้อย เช่น อเมริกัน เป็น ชาวอเมริกา เติมไม้ทัณฑฆาตลงที่พยัญชนะระหว่างคำ เช่น ชอลก เป็น ชอล์ก รวมไปถึงมีการเติมไม้วรรณยุกต์และไม้ไต่คู้ให้ออกเสียงชัดขึ้น เช่น ก๊าซ เชิ้ต ช็อกโกแลต เป็นต้น ในบทความนี้เราจะมาเน้นกันว่ามีคำศัพท์ภาษาอังกฤษไหนที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ ซึ่งมี 5 คำด้วยกัน ที่ไม่ควรนำไปใช้พูดกับชาวต่างชาติหรือเวลาไปต่างประเทศ ครั้งหน้าจะได้พูดและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องกันมากขึ้น Check bill เวลาเราจะขอให้พนักงานช่วยคิดเงินหลังจากทานอาหารเสร็จ ก็มักจะพูดว่า “เช็คบิลหน่อยค่ะ” ใช่ไหมคะ  ซึ่งหลาย ๆ คนก็เผลอเอาไปใช้เวลาพูดภาษาอังกฤษด้วย แต่ชาวต่างชาติอาจจะงง เพราะถ้าลองแปล จะหมายความว่าช่วยตรวจสอบบิลหน่อย ในขณะที่ยังไม่ได้คิดเงินเลยด้วยซ้ำ   […]

เทคนิคการตอบคำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

Two women sitting across each other at a table

เทคนิคการตอบคำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อได้พบปะพูดคุยกับผู้สมัครแต่ละคน ทำความรู้จักให้มากขึ้นผ่านการสัมภาษณ์ ซึ่งคนที่เป็น HR หรือคนจัดหาพนักงานส่วนใหญ่มองหาคนที่ตอบคำถามสัมภาษณ์ได้อย่างมั่นใจ มีความรู้และศักยภาพในการทำงาน นอกจากนั้นก็อาจมีการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำเร็จในการทำงาน ดูว่าคุณมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรอย่างไรบ้าง เป็นคนมีทัศนคติที่เปิดกว้างมากน้อยแค่ไหน มีความกระตือรือร้นในการทำงานมากน้อยแค่ไหน สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนหรือไม่ และโดดเด่นจากผู้สมัครรายอื่น ๆ อย่างไรบ้าง ทำให้ผู้สมัครต้องมีการเตรียมตัวสอบเพื่อสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษให้พร้อมในเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทาง เพราะเมื่อเตรียมพร้อมระดับหนึ่งแล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ และยังช่วยเสริมความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษของคุณเพิ่มมากขึ้นด้วย 10 คำถามและคำตอบที่พบได้บ่อยในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ Tell me about yourself ช่วยแนะนำตัวหน่อย คำถามแรก ๆ ที่น่าจะได้ยินในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษเลยก็คือการขอให้คุณแนะนำตัวเองให้พวกเขารู้จักเพิ่มเติมอีกนิด ซึ่งนอกจากจะเป็นชื่อ อายุ และอาชีพก่อนหน้าที่เคยทำแล้ว การพูดถึงลักษณะหรือทักษะที่คุณมีในการทำงานของคุณก็ทำได้ เช่น I’m a committed and methodical project manager that has a long history of delivery projects on-time. ฉันเป็นผู้จัดการโครงการที่มีความรับผิดชอบในการทำงาน ดำเนินงานอย่างมีแบบแผน และส่งงานตรงเวลาเสมอ ตัวอย่างคำคุณศัพท์ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้แก่ […]

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณอาจกำลังนำไปใช้อย่างผิดวิธี พร้อมวิธีการนำไปใช้อย่างถูกต้อง

confused man

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณอาจกำลังนำไปใช้อย่างผิดวิธี  คุณเคยสังเกตไหมว่ามีคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลายคำที่มีการสะกดและอ่านออกเสียงเหมือนหรือคล้ายกัน ที่คล้ายๆ กับคำพ้องเสียงในภาษาไทยนั่นเอง ทำให้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเหล่านี้มักถูกนำไปใช้สลับกันบ้าง หรือนำไปใช้แบบผิดความหมายบ้าง เนื่องจากความเคยชินหรือไม่รู้แน่ใจว่าจริงๆแล้ว คำพ้องเสียงหรือที่มีการออกเสียงคล้ายกันนั้น ต้องสะกดอย่างไร หรือมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง วันนี้เราเลยได้รวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมยกตัวอย่างวิธีการใช้งาน เพื่อให้เห็นความแตกต่าง และนำไปใช้อย่างถูกต้องในครั้งต่อไป ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนหรือออกเสียงคล้ายกันจนถูกเข้าใจผิดบ่อยๆ นอกจากการสะกดคำหรือออกเสียงที่คล้ายกันแล้วคำศัพท์ภาษาอังกฤษเหล่านี้ยังมีหน้าที่ของคำที่แตกต่างกันด้วย ทำให้การนำไปใช้งานอย่างถูกต้องก็ต่างกัน เพราะบางคำเป็นกริยา บางคำเป็นคำนาม และบางคำเป็นคำคุณศัพท์ คุณสามารถดูตัวอย่างได้ที่ด้านล่างนี้ Affect/Effect affects how adults socialize with other people. แผลในวัยเด็กส่งผลต่อการเข้าสังคมกับผู้อื่นในวัยผู้ใหญ่ The effect of global warming is serious and widespread. ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนั้นรุนแรงและกำลังขยายวงกว้าง Ensure/Insure Producing a timeline ensures that the team will deliver the project on […]